Inrayn röntgen kokorunkoasemalla

Inray suoritti VTT:n toimeksiannosta kokorunkojen röntgenskannauksia Koskisen Oy:n Järvelän sahalla. Mittaukset olivat osa VTT:n koordinoimaa projektia, jossa tavoitteena on kehittää älykkäitä ja asiakaslähtöisiä puuterminaalikonsepteja Eurooppaan. Terminaaleissa rungot katkotaan laatutietojen pohjalta optimaallisella tavalla tuotantotarpeiden mukaisesti. Inrayn röntgenteknologia tuottaa tarkkaa tietoa rungon sisäominaisuuksista katkaisun optimoinnin kehitystarpeisiin. Metsässä tehtävän apteerauksen sijaan röntgenillä voidaan etsiä oikeat katkaisukohdat, jotta tukista saadaan haluttua sahatavaralaatua samalla kun tasaamon tekemä katkontahukka pienenee.