Testijakso biohiilituotantolaitoksella

Inray suorittaa syksyllä 2014 aikana testijakson Etelä-Savon Energia Oy:n voimalaitoksen yhteydessä olevalla Torrec Oy:n biohiilipellettituotannon pilottilaitoksella Mikkelissä. InrayFuel järjestelmällä mitataan eri biopolttoaineiden laatua kuten kosteutta, vierasainepitoisuutta, palakokoa ja energiasisältöä. Testijakson aikana suoritetaan myös laajamittaiset vertailumittaukset standardimenetelmillä.

”Biomassan laatutieto on tärkeää myös biohiilipellettituotannossa. Mm. polttoaineen tyypillä ja palakoolla on vaikutusta prosessin toimintaan. Prosessiin ei kaivata myöskään vierasesineitä kuten kiviä tai metalleja. Aiemmin polttoaineen laatua ei ole pystytty määrittämään jatkuvatoimisesti, joten Inrayn teknologia on erittäin tervetullutta”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Järvenpää Torrec Oy:stä.