Kokemuksia diplomityön teosta Inraylla

Inray on teettänyt monia opinnäytetöitä vuosien saatossa. Oppilaitosyhteistyö on tärkeä osa Inrayn toiminnassa ja kokemukset yhteistyöstä ovat olleet sekä yritykselle että opinnäytetyön tekijöille erittäin hyviä. Opinnäytetyön tekeminen yrityksessä antaa opiskelijoille kokemusta omaan alaan liittyvistä työelämän tehtävistä. Työn aiheiksi tarjotaan aina tilanteen mukaan erilaisia suunnittelu-, kehitys,- tai tutkimushankkeita, jotka auttavat ratkaisemaan toimintaan liittyviä haasteita. Tässä artikkelissa Jenni kertoo, millaista on ollut tehdä diplomityötä Inrayllä. 

 

 

Olen viimeisen vuoden opiskelija LUT-yliopistossa ympäristötekniikan koulutusohjelmassa. Minun diplomityöni “Optimization of the biomass-fired power plant by utilizing the real-time fuel storage model” tarkoituksena oli tarkastella Inrayn kehittämän FUELCONTROL ® Storage varastomallin paikkaansapitävyyttä ja mallin mahdollisuuksia voimalaitoksen optimoinnissa. Aiheen saattaminen lopulta valmiiksi diplomityöksi oli melkoisen kivinen tie, minkä varrella käytiin kokonainen tunneskaala läpi aina turhautumisesta ärsyyntymiseen ja lopulta onnistumisen tunteeseen asti, kun työurakka oli lopulta ohi. Aluksi haasteita tuotti se, että alkuperäistä tutkimusjaksoa voimalaitoksella ei ollutkaan mahdollista toteuttaa. Emme jääneet kauaksi tuleen makaamaan vaan sen jälkeen yritimme toteuttaa saman tutkimusosuuden simuloimalla testitilanteet. Tämä kaatui lopulta puutteelliseen lähtödataan. Tässä vaiheessa olin tehnyt diplomityötä jo melkeinpä siihen käytettävän tavoiteajan eli kuusi kuukautta ja kasassa oli alkuperäiseen tutkimukseen kasattu teoriaosuus. Lopulta työn tutkimusosuus muovautui nykyisen kaltaiseksi ja testijaksot saatiin toteutettua voimalaitoksella juuri ennen revisiota. Tässä vaiheessa työtä jatkettiin hammasta purren eteenpäin. Alun intoa työn tekemiseen ei enää tässä vaiheessa löytynyt, mutta halu saada valmistumispaperit käteen antoi minulle paljon energiaa tehdä työtä eteenpäin. Työn muovautuminen kohti valmista työtä loi uskoa minuun, että kyllä tästä vielä valmis työ saadaan aikaan lopulta siinä onnistuen. 

 

 

Mielekkäintä diplomityön tekemisessä oli tutkimusosuuden monipuolisuus. Tutkimusosuus sisälsi Järvenpään voimalaitoksella testijaksoja, joiden aikana otettiin työn toteuttamisen kannalta tarvittavia näytteitä ja analysoitiin niitä.  Näytteiden pohjalta saatua tietoa analysoitiin Excelin avulla. Diplomityötä varten tutustuin laajasti biopolttoaineiden toimitusketjuihin, biopolttoaineiden ominaisuuksiin ja niiden haasteisiin sekä monipolttoainevoimalaitoksen toimintaan. Minusta hienoa oli nähdä se, kuinka diplomityöhön keräämäni teoriaosuus heräsi eloon laitoskäynneillä.

 

Lopputulokseen olen ihan tyytyväinen, koska koen, että työn tuloksille on käyttöarvoa ja niitä tullaan hyödyntämään varastomallin kehittämisessä edelleen. Vaikka diplomityön eteneminen loi hetkittäin voimakasta epäröintiä, olen varsin tyytyväinen työn lopputulokseen. Inrayn työporukassa asiantuntemusta löytyy todella laajasti ja olen saanutkin paljon tukea työn tekemiseen, ja samalla oma asiantuntemukseni erityisesti bioenergiasta on kehittynyt valtavasti. Työ oli osa suurta projektikokonaisuutta (SmartFlex), ja pääsinkin diplomityön kautta tutustumaan useita eri sidosryhmiä yhdistävään isoon projektiin. Haasteista huolimatta työ lopulta osoittautui palkitsevaksi ja opettavaksi kokemukseksi.