INRAY OY

Inray Fuel

Inray perustettiin vuonna 2009 kehittämään röntgenteknologiaa hyödyntäviä mittausjärjestelmiä joilla saadaan tehostettua sahojen ja energiantuotantolaitosten toimintaa.

Ensimmäinen tuote OPMES AX1 (INRAY LOG) -tukkiröntgen on tuotantokäytössä sahoilla Suomessa ja Latviassa. Yhtiön toinen tuote INRAY FUEL automatisoi polttoaineiden laadun mittauksen ja tehostaa energiantuotantoa. Järjestelmää pilotoitiin voimalaitoksilla vuosina 2011–2014 Suomessa sekä Ruotsissa ja nykyisin järjestelmiä on käytössä Euroopan johtavilla bioenergiantuottajilla.

Inrayn tavoitteena on tarjota asiakkailleen uusinta teknologiaa hyödyntäviä luotettavia teollisuusympäristöön suunniteltuja mittausjärjestelmiä, ohjelmistoja sekä niitä tukevia palveluita. Yhtiön avainosaaminen on tuotantoon integroiduissa älykkäissä mittausjärjestelmissä ja reaaliaikaisessa mittausdatan analysoinnissa. Inray:n tavoitteena on kasvaa alan merkittävämmäksi toimijaksi ja tarjota jatkossa asiakkaille entistäkin kattavampia tuotannon optimointiratkaisuja.

Euroopan komissio on myöntänyt Inraylle noin 1,2 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta biovoimalaitosten tuotannon tehostamiseen tarkoitetun OPTIFUEL -järjestelmän demonstrointiin. OPTIFUEL -järjestelmä pohjautuu Inrayn kehittämään reaaliaikaiseen röntgenmittaukseen, jolla polttoaineen laatua mitataan prosessin eri vaiheissa Turun Seudun Energiatuotannon voimalaitoksella ja paperitehtaalla Iso-Britanniassa. Tavoitteena on optimoida energian tuotantoprosessia polttoaineen tehokkaammalla hallinnalla.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664