FÖRETAGET

Inray Fuel

Inray grundades år 2009 för att utveckla av måttsystem baserad på röntgenteknologi för att kunna effektivera verksamheten vid sågar och andra företag inom energiproduktionen.

Den första produkten, OPMES AX1 (INRAY LOG) stockröntgen, finns i användning vid sågar i Finland och Lettland. Företagets andra produkt, INRAY FUEL möjliggör automatisk mätning av bränslekvalitet och effektiverar energiproduktionen. Systemet pilotkördes vid kraftverk under åren 2011-2014 både i Finland och i Sverige. I dagsläget används systemet av Europas ledande bio-raffinaderier.

Inrays mål är att erbjuda sina kunder pålitliga mätningssystem baserade på högteknologiska nya lösningar, program och stödtjänster lämpade för industrimiljö. Företagets nyckelkunskap ligger i smarta mätsystem integrerade i produktionen och analysering av mätdatan i realtid. Inray:s målsättning är att bli branschens mest betydande företag och att i framtiden erbjuda sina kunder heltäckande och optimala lösningar.