FÖRETAGET

Inray Fuel

Inray grundades år 2009 för att utveckla av måttsystem baserad på röntgenteknologi för att kunna effektivera verksamheten vid sågar och andra företag inom energiproduktionen.

Den första produkten, OPMES AX1 (INRAY LOG) stockröntgen, finns i användning vid sågar i Finland och Lettland. Företagets andra produkt, FUEL CONTROL möjliggör automatisk mätning av bränslekvalitet och effektiverar energiproduktionen. Systemet pilotkördes vid kraftverk under åren 2011-2014 både i Finland och i Sverige. I dagsläget används systemet av Europas ledande bio-raffinaderier.

Inrays mål är att erbjuda sina kunder pålitliga mätningssystem baserade på högteknologiska nya lösningar, program och stödtjänster lämpade för industrimiljö. Företagets nyckelkunskap ligger i smarta mätsystem integrerade i produktionen och analysering av mätdatan i realtid. Inray:s målsättning är att bli branschens mest betydande företag och att i framtiden erbjuda sina kunder heltäckande och optimala lösningar.

rekry

Protacon, www.protacon.com, blev aktieägare i Inray 2018. Protacon är en industriell systemintegratör, en teknologipartner inom produktutveckling och specialist inom digital serviceverksamhet. Protacon sysselsätter mer än 300 personer och företagets omsättning överstiger 30 miljoner euro.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664

Den Europeiska kommissionen har beviljat Inray finansiering på ca. 1,2 miljoner euro från programmet Horisont 2020 för demonstration av OPTIFUEL-systemet, vilket är avsett för effektivering av produktionen i biokraftverk. OPTIFUEL-systemet grundar sig på Inrays röntgenmätning i realtid, med vilket bränslekvaliteten mäts i de olika skedena under processen vid Turun Seudun Energiatuonto kraftverk, samt ett pappersbruk i Storbritannien. Målsättningen är att optimera produktionsprocessen för energi genom en effektivare styrning av bränslet.

Finlands starkaste