NYHETER

2019-06-27 Inray deltar EXPOBIOMASA 2019 i Valladolid

EXPOBIOMASA

Expobiomasa

Finnish Hispano Biomass - seminar

2019-04-05 Inray mäter bränslekvalitet i skeppsleveranser

Laivan purkua Naantalin satamassa

Bild. Ladda upp bild på ett skepp i hamnen i Naantali (Nådendal)

År 2018 investerade Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE OY) i nya “Meribio” transportband för bränsleleverans från hamn till kraftstation. Leveranser har skett sedan november 2018 och bränslekvalitén mäts framförallt av Inrays system FuelControl. Inrays mätningssystem monteras på ett rullband med maxkapacitet 800 m3/h. Systemet mäter bränsleflödets fuktighet och volym, och identifierar främmande föremål och bränsletyp. Storleken på skeppen har hittills varit från 6 000 till 12 000 m3, men skepp upp till 25 000 m3 kan planeras i framtiden. Pålitliga mätningar i den storleken genom traditionell provtagning är arbetsamt och utmanande. FuelControl-systemet har verifierats genom hundratals provtagningar i skeppslaster, och utifrån resultatet har vi förmågan att mäta ett flerbränsle-skepp på ett korrekt sätt. Tillsammans med kunden och bränsleleverantörerna utvecklar vi ett system för identifiering av bränsletyp.

2019-04-02 Inray presenterar på “Panndagarna 2019” i Borås, Sverige

Inrays försäljningschef Mika Muinonen presenterar Inrays teknologi tisdagen den 9 april. “Panndagarna” arrangeras årligen av den svenska organisationen “VOK” (Värme- och Kraftföreningen) och går i år av stapeln i Borås i västra Sverige. Mer info: Panndagarna

2019-03-22 Vi söker en mjukvaruingenjör till vårt kontor i Malaga

Läs jobbbjudande från Infojobs!

2019-02-28 Europeiska kommissionen finansierade OPTIFUEL-projektet har slutförts

FUELCONTROL

Kvaliteten på fast biobränsle varierar kraftigt beroende på typ av bränsle, dess ursprung och hur det har hanterats och lagrats. Kvalitetsändringar medför ytterligare kostnader för kraftverk och ökar utsläppen genom hela produktionskedjan. Produktionseffektivitet kan förbättras genom tillförlitliga realtidsdata om kvaliteten på biobränslen, särskilt fukt och främmande ämnen. Inray-systemet demonstrerades vid två kraftverk i OPTIFUEL-projektet 2016–2018 finansierat av Europeiska kommissionen. Demonstrationer visade att OPTIFUEL-lösningen kan uppnå betydande förbättringar inom bioenergiproduktionen.

Projektet fortsatte enligt projektplanen och budgeten. Nya funktioner utvecklades och tekniken verifierades för att uppfylla standarder och krav. Verifieringsprocessen inkluderade omfattande fälttester på ett demonstrationskraftverk. Systemets fördelar undersöktes också genom hela värdekedjan.

Över hundra potentiella kunder och partners hittades under projektet i Finland, Sverige, Danmark, Frankrike, Spanien och Portugal. OPTIFUEL presenterades också vid internationella mässor och evenemang. I maj 2018 blev Protacon Group gemensam ägare till Inray, vilket ökade Inrays resurser för att expandera sin verksamhet till nya internationella marknader.

Demonstrationer visade att realtidsövervakning av bränslekvalitet vid ett eller flera steg i processen möjliggör effektivare energiproduktion.

EU flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664

2019-02-08 FUELCONTROL-systemet till Fortums Kivenlahti-biopannaanläggning

Foto. Fortum Corporation Pressmeddelande 5.12.2018

Foto. Fortum Corporation Pressmeddelande 5.12.2018

Fortum bygger en bioboileranläggning som avsevärt minskar koldioxidutsläppen i Esbo. Den nya biopannaanläggningen, som lanserades 2020, kommer att använda träbaserade bränslen som skogsflis och biprodukter från skogsindustrin.

Inray levererar FUELCONTROL® bränslekvalitetsmätningssystem till Kivenlahti för att analysera i realtid solid fukthalt och främmande materialkoncentrationer. Motsvarande mätsystem har levererats till Fortum Järvenpää kraftverk 2016.

2019-01-28 City of Mikkeli 2018 Innovation Award tilldelades Janne Kovanen, VD för Inray Oy.

karhu

Mikkeli Citys 2018 Innovation Award tilldelades Janne Kovanen, VD för Inray Oy. Priset överlämnades av Mikkeli Development Company Miksei entreprenörsgala på Saimaa Stadium i Mikkeli lördagen den 26 januari 2019.

Läs hela nyheterna på Mikkeli Development Company Miksei Oys hemsida (på finska).

2018-11-02 Energia 2018 in Tammerfors

Arvonta

Tack till alla som besökte vår monter och förhoppningsvis ses vi igen för nästa gång. Lotterivinnare var den här gången Pertti Vanhala från Oulun Energia. Han vann en handgjord kniv som hittades från en hög med träflis.

2018-09-21 Inray deltog i Global Power & Energy Exhibition i Barcelona

GPEX Inray

Inray deltog i Global Power & Energy Exhibition i Barcelona från 17-20 september 2018. Evenemanget organiserades som en del av världens ledande gasindustriutställning Gastech. Inray erbjöds en möjlighet att presentera FuelControl®-systemet som möjliggör effektivare biomassbaserad värme- och kraftproduktion. Systemet har framgångsrikt visats i OPTIFUEL-projektet 2016-2018, finansierat av Europeiska kommissionen.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664

EU flag

2018-08-01 Vi har flyttat till nya lokaler

rekry

När verksamheten växer har vi flyttat till nya lokaler i Mikkeli. Vår nya adress är Teollisuuskatu 2-6 Mikkeli. Våra andra kontakter kommer att förbli oförändrade.

2018-06-18 Inray deltar i Electrify Europe i Wien 19-21 juni

Inray deltar i Electrify Europe i Wien 19-21 juni. Om du också är där, kom och besök oss och få mer information om FuelControl® bränslekvalitetsmätningssystem!

2018-05-14 Inray levererar bränslekvalitetsmätningssystem till Vantaan Energia

Inray levererar ett realtidsbränslekvalitetsmätningssystem till Vantaan Energia Martinlaakso CHP-anläggningen, som producerar energieffektiv kraftvärme och värme för fjärrvärmenät. Inray-systemet automatiserar biobränslekvalitetsanalysprocessen. Systemet kommer att tas i bruk vinter 2018-2019.

2018-05-11 Inray sponsorerar ung travkusk

Maria Kiukas, Inray

Maria Kiukas tävlar för femte året i rad som ponnytravkusk, och har redan haft stora framgångar i de finländska och svenska ponnytraven, inräknat finskt mästerskap år 2017 med en ponny vid namn Thorvald. Under år 2018 kommer Maria att tävla under nya färger, och vi önskar henne en bra tävlingssäsong!

2018-03-27 Protacon aktieägare i Inray

Teknikbolaget Protacon har förvärvat en betydande del av Inray Oy. Protacon och Inray kan nu till exempel gemensamt erbjuda biovärmeanläggningar en helautomatiserad, realtidsomfattande lösning för bränslemätning och analys.

Marknaden för helhetslösningar inom bränslehantering hittas allmänt i nordeuropeiska värmekraftverk. Protacon och Inray har också hittat andra potentiella användningsområden för tekniken. Inom massaindustrin kan tekniken användas för att mäta chip storleken och fuktigheten på träflis, och att hitta främmande föremål såsom stenar.

Läs alla nyheter på Protacons websida

2018-03-21 Inray levererar bränslekvalitetsmätningssystem till Tornion Voima

rekry

Inray levererar ett realtidsbränslekvalitetsmätningssystem till Tornion Voima CHP-anläggningen, som producerar energieffektiv kraftvärme och värme för Outokumpu Tornio Works stålverk och Tornio fjärrvärmenät.

Inray-systemet automatiserar biobränslekvalitetsanalysprocessen och ersätter den traditionella provtagningsmetoden. Systemet kommer att tas i bruk hösten 2018.

2018-03-13 Inray kommer att delta mässor 2018: Wien, Barcelona, Tammerfors

Välkommen för att få mer information om realtid kvalitetsmätning av bränsle:

 • Electrify Europe 2018, Wien, 19 – 21.6.2018. Hall A, Monter A-F51
 • GPEX 2018 Global Power & Energy, Barcelona, 17. – 20.9.2018, Monter 2I162
 • Energia 2018, Tampere, 23-25.10.2018, Hall A, Monter H3
 • 2017-12-15 Inray understöder barn och ungdomar

  Hope

  Bild: Hope ry

  Vi minns denna Jul värdefullt arbete bland barn och ungdomar görande kretsar genom att göra donationer till understödsföreningen för daghemmet Rölli, Ihastjärvi skola samt Hope r.f.

  2017-12-01 Inrays nya verksamhetsställe i Spanien

  Greenray

  Bild: PTA.ES

  Inray Technologies S.L. öppnade ett kontor i Málaga i Spanien. Det nya dotterbolaget strävar efter att skapa tillväxt för bolaget i Sydeuropa och i de spansktalande länderna. Kontaktuppgifter till bolaget i Spanien hittas på sidorna ”Kontaktuppgifter".

  2017-08-22 Det tionde mätsystemet för kvalitetsmätning av bränsle startar i december

  No10

  Inray levererar mätsystemet för kvalitetsmätning av bränsle, som är baserat på röntgenteknologi, till UPM:s Jokilaakso-fabrikers biokraftverk i Jämsänkoski. Anläggningen producerar el och värme för pappersfabrikens behov samt fjärrvärme till Jämsänkoskis fjärrvärmenät. Inrays system automatiserar processen för kvalitetsbestämning och ersätter den traditionella metoden som baserar sig på provtagning. Systemet tas i bruk under slutet av år 2017.

  Mer information: mika.muinonen (at) inray.fi

  2017-05-12 Inray levererar kvalitetsmätningssystemet för bränslen till Etelä-Savon Energia

  ESE

  Foto: Etelä-Savon Energia Oy

  På Etelä-Savon Energias kraftverk i Pursiala produceras årligen cirka 200 GWh el, cirka 400 GWh fjärrvärme och cirka 20 GWh industriånga. Som bränsle används i huvudsak skogsenergiträ, träspill från industrin och bränntorv. På kraftverket är har man som bäst på gång en förnyelse av mottagandet av bränsle, och i och med det tas en realtidsmätning av kvaliteten på bränslet i bruk på anläggningen hösten 2017.

  Kvalitetsmätningssystemet för bränslen, som är baserat på röntgenteknologi, mäter i realtid och per last fuktigheten och orenheterna i bränslet. Metoden gör det möjligt att bestämma energiinnehållet i bränslelasten genast efter att lasten har lastats av. När kraftverket och bränsleleverantörerna har tillgång till realtidsinformation om kvaliteten, är det möjligt att vidta förebyggande åtgärder också för bränslen med dålig kvalitet och att minska de extrakostnader som de orsakar.

  Under de senaste åren har motsvarande mätsystem levererats till ett flertal kraftverk. Följden har varit ett renare bränsle med jämnare kvalitet – kraftverkens energieffektivitet har alltså förbättrats. Inbesparingar har också gjorts vad gäller kostnaderna för användning och underhåll av apparater för bränslebehandling, behandlingen av aska, personalens arbetstider på kraftverket och analyskostnader.

  Mer information: mika.muinonen (at) inray.fi

  2017-02-28 Nordic Baltic Bioenergy -konferenssen, 29-31.3.2017

  Nordic Baltic Bioenergy Conference

  Möt oss på Nordic Baltic Bioenergy konferensen Mini-Expo monter i Helsingfors. Konferensen arrangeras av Svebio och Bioenergia. Det är en mötesplats för alla berörda parter i bioenergisektorn.

  Kontakt: Mika Muinonen, mika.muinonen (at) inray.fi, +358 50 3509071

  2017-02-24 INRAY FUEL mätsystem startade i Storbritannien

  UK

  Kvalitets utmaningar biobränsle är likartade oavsett i vilket land där kraftverket ligger. I februari 2017 INRAY FUEL mätsystem har startat på ett brittiskt kraftverk. Systemet mäter kontinuerligt kvaliteten på fasta bränslen, såsom fuktighet och halter av främmande föremål. Med hjälp av INRAY FUEL kraftverkets energieffektivitet kan förbättras.

  2016-09-28 Inray erhåller 1,2 miljoner från Europeiska kommissionen för effektivering av bioenergiproduktion

  Den Europeiska kommissionen har beviljat Inray finansiering på ca. 1,2 miljoner euro från programmet Horisont 2020 för demonstration av OPTIFUEL-systemet, vilket är avsett för effektivering av produktionen i biokraftverk. OPTIFUEL-systemet grundar sig på Inrays röntgenmätning i realtid, med vilket bränslekvaliteten mäts i de olika skedena under processen vid Turun Seudun Energiatuonto kraftverk, samt ett pappersbruk i Storbritannien. Målsättningen är att optimera produktionsprocessen för energi genom en effektivare styrning av bränslet.

  Den centrala utmaningen vid produktion av bioenergi är variationerna i bränslekvaliteten. Biobränslen kan innehålla 15-80% vatten och upp till en femtedel icke brännbart material. I värsta fall är lastens energi-innehåll lägre än den mängd energi, som används till bearbetning och transport. Dessa laster av undermålig kvalitet, orsakar kostnader och utmaningar för driften av kraftverket. Ifall kraftverken har tillgång till kvalitetsinformation i realtid, är det möjligt att i förväg vidta behövliga åtgärder och minska på tilläggskostnaderna.

  “Inray har i nära samarbete med kunderna utvecklat ett kvalitetsmätningssystem som ersätter systemen baserade på provtagning. Systemet pilottestades för första gången vid kraftverket Etelä-Savon Energia år 2011. Idag använder inhemska kraftverk systemet i sin produktion. Den beviljade EU-finansieringen möjliggör utvecklingen av systemet till en ny nivå, samt påskyndar utförsel till globala marknader.”, berättar vd Janne Kovanen.

  Tilläggsinformation: Janne Kovanen, +358 44 967 7927

  Inray Oy utvecklar kontinuerligt fungerande röntgenmätsystem samt verktyg för produktionsoptimering, speciellt för behoven inom energiproduktion. Företagets huvudprodukt är INRAY FUEL kvalitetsmätningssystemet, med hjälp av vilket kunderna erhåller inbesparingar i produktionskostnaderna och förminskar utsläppen från verksamheten. www.inray.fi

  Turun Seudun Energiantuotanto Oy har som uppgift att kostnadsmedvetet och effektivt ombesörja produktionen av basenergi för Åbo-området genom en mångsidig produktionskapacitet. Delägare i företaget är Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%) och städerna Reso (5%), Nådendal (3%), S:t Karins (3%). www.tset.fi

  Horisont 2020 är Europeiska unionens åttonde ramprogram, vilket har som syfte att stödja och sporra forskning inom det europeiska forskningsområdet. Horisont 2020 programmet pågår under perioden 2014-2020, och erbjuder finansiering med nästan 80 miljarder euro. Målsättningen med programmet är att driva ekonomisk tillväxt och skapa nya jobb i Europa, samt säkra de europeiska företagens globala ställning. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

  EU flag

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664

  2016-06-03 Inray har tilldelats Finlands Starkaste -Certifikat

  Inray har uppnött en hög Rating Alfa-klassificering som bara vart tionde finländskt företag lyckas nå.

  Suomen Vahvimmat

  2016-06-01 Inray kommer att delta i Energia 2016 mässor

  Inray deltar i Energy 2016-mässan i Tammerfors 25-27.10.2016. För att få mer information om automatisk kvalitets biobränsle kontrollbesök Inray monter A720.

  Energia 2016 fair

  2016-01-07 Fasta biobränslen träning 10.-11.2.2016

  Inray deltar fasta biobränslen träningspass anordnas av Hannu Järvinen Consulting. Innehåll fokuserar på effekterna av biobränsle leveranslogistik, bränslekvalitet, kvalitetsmätningar och kontinuerlig kvalitetsstyrning, provtagningsmetoder, balansera bränsleblandningar och förbättra kvalitetsegenskaper. Kursen behandlar också de problem som orsakas av fel typ av bränsle och oidentifierade egenskaper.

  2015-12-01 Kvalitetsmätning av biobränslen i realtid blir allt vanligare

  Biokraftverk som bränner biobränslen kan förbättra anläggningens räntabilitet genom att mäta bränslets kvalitet i realtid vid mottagning av bränsle. De konkretaste vinsterna fås av anläggningens drift- och underhållskostnader och pannans verkningsgrad. På våren 2016 tas i bruk den tredje Inray Oy:s mätsystem som utnyttjar röntgenteknik. Spektret av bränslen som ska mätas är brett och omfattar jämte skogsbränslen också torv och återvinningsbränslen. Mätdatan ska utnyttjas då kvalitetsfeedback ges, vid prissättning, rapportering och optimering av kraftverkets produktion.

  2015-11-17 Skanning av kvalité hos avfallsbränslen

  Municipal waste fuel

  Avfallsförbränningsanläggningar bränner fast kommunalt avfall, vilket är icke-farligt fast avfall eller skräp som hämtats från bostäder, kommersiella, institutionella och industriella källor. Målet är att minska avfallvolymen och producera energi så effektivt som möjligt.

  Inray har testat dussintals olika typer av fast bränsle från biobränsle till avfallsbränslen för att upptäcka bränslekvalitén. Inray testade nyligen kommunal avfallsskanning. Målet var att upptäcka möjligheterna av att mäta orenheter som glas och aluminium från avfallsbränslet. Om dessa komponenter existerade i höga koncentrationer orsakar de ökade drifts- och underhållskostnader för kraftverket. Röntgenresultat visar att det är möjligt att identifiera glas och aluminium från avfallsbränsle trots att det är extremt heterogent. Precisionen i upptäckandet beror på många faktorer men även proportionerliga resultat av skadliga komponenter kan användas i driftförbättringar och till att ge kvalitetsfeedback till bränsleleverantörer.

  2015-10-15 Totalskanning eliminerar provtagningsfel

  Under 2015 har Inray Fuel skannat över tusen lastbilslaster med fast biobränslen. För första gången är en stor mängd bränslekvalitetsdata tillgänglig. Efter att ha studerat data för fukt i minuten, märks det att fuktvariationen kan vara stor även med homogena bränslen, vilket tydliggör vikten av totalskanning.

  I figur1 visas data från ett parti skogsflis, vilket borde vara homogent bränsle. Röda staplar representerar manuella provtagningsresultat och blå representerar resultat från röntgen. Provtagningsvolymen är vanligtvis 0,3 % av bränslevolymen som skannas i en minut. Resultatet visar att personen som tog proverna antingen var extremt duktig eller tursam. I figur2 är det tvärt om. Standardavvikelsen var lägre än i första fallet men han lyckades ta prover från de våta delarna av partiet.

  Stem wood chips moisture results1

  Stem wood chips moisture results2

  I många studier används det ofta ett medelvärde för standardavvikelsen för varje bränsletyp för att definiera precisionen av provtagningsbaserade metoder. I finska instruktioner för kvalité på biobränsle (VTT-M-07608-13) är denna standardavvikelse för skogsflis 4,9 %. Som figur 3 visar ger detta standardvärde ofta en falsk bild då varje lastbilslass är unikt. Standardavvikelse på ett lastbilslass kan vara allt mellan 2 och 20 %. En del av denna stora variation kan förklaras med varierande lagringstid och förhållanden där. Ett lastbilslass med bränsle kan också komma från olika lager av logistiska skäl. Det måste också noteras att standardavvikelsen för varje lastbil i figur 3 beräknas från minutbaserad data så varje minut kan mer fuktvariation hittas. Detta är utmaningen som normala provtagning ställs inför. Representerar mitt prov bränslet tillräckligt bra eller inte?

  Moisture content standard deviation within truckloads

  2015-07-03 Betydande besparingar genom att mäta faktiska innehållet i skogsbränsle

  Forest energy

  Inray och UPM har visat att användning av röntgenteknik för att mäta kvaliteten på inkommande biobränsle kan radikalt förbättra kvalitetsstyrning av bränsleleveranskedjan. Det nya systemet ger realtidsinformation för varje last, som också möjliggör snabb återkoppling till bränsleleverantören.

  UPM har räknat ut att med hjälp av nya informationskvalitet och utveckla försörjningskedjor tillsammans med leverantörer kan det vara möjligt att få 30% mer energi från mängden råmaterial som används för närvarande.

  Mer information:

 • UPM Kymmene
 • Tekniikka ja Talous
 • CLEEN - Cluster for Energy and Environment
 • BEST (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow)
 • Biosaimaa
 • Metsälehti (2.7.2015)
 • 2015-05-26 Inray deltar i POWER-GEN Europe Conference, 9-11.6.2015, Amsterdam

  POWER-GEN Europe i kombination med evenemanget Renewable Energy World Europe är Europas största mäss- och konferensevenemang kring elproduktion. Alla ledande anläggningsleverantörer är på plats och dessutom många underleverantörer och tjänsteproducenter ur hela energiproduktionskedjan

  Inray presentation: Case Study of Solid Biofuels Online Quality Measurement Using Novel X-Ray Technology, 10th of June 2015.

  2015-05-08 Presentation av skogsenergins kontinuerliga mätning vid UPM-Kymmene Oyj Kaipola kraftverk

  Jatkuvatoimisen metsäenergian mittauksen esittely UPM–Kymmene Oyj:n Kaipolan voimalaitoksella

  UPM-Kymmene Oyj arrangerade ett evenemang för bjudna gäster vid Kaipola kraftverk den 7.5.2015. På evenemanget hördes presentationer om UPM:s anskaffnings- leveranskedja, skogsenergins kvalitetsadministration och mätning i framtiden. Dagen inkluderade ett informationsbesök vars föremål var Inray Fuel bränsles kvalitetsmätningssystem, som hade införts i december 2014, och samtidigt hördes en kunds drifterfarenheter om hur mätningen har påverkat verksamheten av kraftverken i Jokilaakso. I evenemanget deltog 50 proffs av skogsenergibranschen från bl.a. energi- och skogsbolag.

  Inray Fuel mäter varje skogsbränslelast som anländer till en krossningsstation. När en förare anländer till krossningsstationen startar man en mätning och när man slutar lossningen får man omedelbart vetskap om lastens energiinnehåll och halten av fuktighet och främmande ämnen. Med pålitlig lastvis kvalitetsvetskap nås betydande inbesparingar för hela produktionskedjan.

  2015-03-16 Lastspecifik kvalitetsmätning på Kaipolas kraftverk

  Inray Fuel är ett kvalitetsmätningssystem för bränsle som i realtid mäter kvaliteten på fasta bränslen, till exempel deras fukthalt samt halt av främmande ämnen. Systemet möjliggör en pålitlig, lastspecifik prissättning, och mätinformationen kan online användas i optimeringen av olika processer.

  Samarbetet med UPM-Kymmene Oyj inleddes i oktober 2013 då Inray Fuel-systemet för cirka en halvårig provperiod installerades i bränslemottagningen vid Kaipola kraftverk. Under perioden utförde man mätningar i jämförelse med andra metoder och utvecklade systemet speciellt för de mest krävande typerna av biobränsle. Mätningsperioden var lyckad och visade på nyttan av onlinemätning jämfört med nuvarande praxis.

  I december 2014 installerades Inray Fuel systemet på nytt i UPM-Kymmene Oyj:s kraftverk i Kaipola. Samtidigt integrerades Inray Fuel i kraftverkets IT-system och många funktioner automatiserades. I nuläget mäts kvaliteten på varje last skogsbränsle som anländer till krosstationen. Vid ankomst till mottagningsstationen startar chauffören mätningen, och när han avslutar avlastningen får han utan dröjsmål information om energiinnehållet, fukthalten och halten av främmande ämnen i lasten. Tidigare har lastspecifik kvalitetsinformation inte funnits att tillgå.

  För vissa bränslefraktioner har lastens inre fukthalt varierat mellan 20 och 80 p-%. Så pass stora variationer i fukthalt innebär att tillförlitligheten i stickprovsbaserade metoder är förenad med betydande utmaningar. Tidvis har halten av främmande ämnen varit hög, i synnerhet för stubbkross. För närvarande görs ingen systematisk bestämning av främmande ämnen, eftersom man inte haft tillgång till en tillförlitlig metod.

  Till åtskillnad från andra metoder mäter Inray Fuel allt bränsle på transportören och beräknar det lastspecifika energiinnehållet samtidigt som halten av främmande ämnen beaktas. Tillförlitliga kvalitetsdata för varje separat lass innebär en möjlighet till optimerad produktionskedja och därmed till betydande inbesparingar.

  2015-01-08 Inray med på evenemang

  Hur variationer i bränslekvaliteten påverkar kraftsverkets driftsekonomi 28.-29.1.2015, Vanda

  Hannu Järvinen Consulting ordnar 28–29.1.2015 en kurs med anknytning till biobränslets kvalitet. Oförutsedda kvalitetsvariationer i bränslet orsakar svängningar i pannan och försvårar driften vid förändringar i värmebelastningen. Okontrollerade förändringar försvagar verkningsgraden och försvårar utsläppskontrollen. Kursen ger insikt i de problem som kvalitetsvariationerna orsakar och i betydelsen av kontrollerad bränslekvalitet för ekonomisk drift i kraftverket. Kursen är avsedd för drifts- och underhållspersonalen vid kraftverk och värmecentraler som utnyttjar bio- och återvinningsbränsle.

  TEKES Green Growth Day, 28.1.2015, Helsingfors

  Green Growth Day presenterar höjdpunkterna av de resultat som företag och forskningsgrupper har nått inom ramen för Tekes Green Growth-program. Målet är att sammanföra centrala kommersiella aktörer inom hållbar ekonomi så att de kan presentera sina senaste resultat och dela idéer, lära av varandra och hitta nya samarbetspartner.

  POWER-GEN Europe och Renewable Energy World Europe Conference, 9-11.6.2015, Amsterdam

  POWER-GEN Europe i kombination med evenemanget Renewable Energy World Europe är Europas största mäss- och konferensevenemang kring elproduktion. Alla ledande anläggningsleverantörer är på plats och dessutom många underleverantörer och tjänsteproducenter ur hela energiproduktionskedjan.

  2015-01-07 Konkurrenskraftig skogsenergi från optimerad leveranskedja – bränsleleverantörer och kraftverk kan spara hundratusentals euro per år

  Värme- och kraftverk som bränner energivirke kan få skogsflis av bättre kvalitet och totalekonomiskt mer fördelaktigt genom att anskaffa den av en optimerad leverantörskedja. Detta framgår av en utredning som gjordes inom ramen för projektet Cleantech Finland Bioenergy, administrerat av Miktech Oy. Utredningen genomfördes av Ramboll Finland Oy. I utredningen medverkade Fixteri Oy (balning av energivirke), MHG Systems (styrsystem), Saimatec Engineering (torkning) och Inray Oy (Online system för kvalitetsmätning).

  "En kvalitetsförbättring, i synnerhet i fråga om fukthalt och jämn kvalitet, inverkar på anläggningsekonomin och anläggningarnas lönsamhet", säger business manager Mirja Mutikainen från Ramboll Finland Oy.

  "Den mest konkreta nyttan kommer av bränsleekonomi, pannans verkningsgrad och andra kostnader för energiproduktion. Färre produktionsstopp och inbesparingar i drifts- och underhållskostnader är också till nytta för anläggningen."

  Huonolaatuisen polttoaineen vaikutuksia taulukko

  Extrakostnader för biokraftverk orsakas av variationer i bränslets fukthalt, alltför stora eller alltför små flisstycken, främmande materia och grönflis (Tabell 1). Utredningen visar att extrakostnaderna för kvalitetsvariationer i bränslet kan stiga till över en miljon euro för ett biokraftverk på 180 MWth (Tabell 2). Genom att utnyttja Inrays online-system för kvalitetsmätning undviker man en betydande del av de störningar som orsakar extrakostnader. Online-kvalitetsmätning möjliggör också optimerad bränsleblandning och därigenom effektivare gång för anläggningen.

  Hyötyjä

  2014-11-17 Tillförlitlig provtagning en utmaning

  Inray har under hösten 2014 utfört omfattande test på testbänken vid Torrec Oy:s anläggning för biokolpelletproduktion i S:t Mickel. Hittills har 11 typer av bränsle testats, från flis av slanor till återvinningsbränslen. Testerna har bekräftat Inray Fuel-systemets kapacitet och bidragit till en utveckling av systemet för nya bränslefraktioner samt demonstrerat de utmaningar som är förknippade med metoder som bygger på provtagning.

  Det är allmänt känt att fasta bränslen uppvisar stora variationer i fukthalt. Också Inrays egna mätningar på olika kraftverk har registrerat variationer på tiotals procentenheter inom ett och samma lass. De senaste testerna visar att också bränsle av jämn kvalitet kan vara utmanande för metoder som bygger på provtagning. Inray och Torrec testade ett parti sållat slanflis från västra Ryssland, sammanlagt 6,5 m3. Dels mättes fukthalten i partiet med Inrays röntgen, dels togs sammanlagt 27 referensprover för laboratorieanalys med standardmetoder. Röntgen- och referensmätningarnas medelresultat låg nära varandra (röntgen 43,0 % och referens 44,1 %), men om fukthalten hade bestämts på basis av de sex torraste proverna skulle fukthalten ha varit 41,8 % och på basis av de sex våtaste 46,6 %. I bägge fallen skulle resultaten ha varit "lika korrekta" men skillnaden i energiinnehåll är betydande. Kontinuerlig online-mätning eliminerar denna felkälla.

  Halten av främmande materia i provpartiet definierades också med röntgenmetoden. I slanfliset utgjorde främmande materia 0,1 p-%, huvudsakligen sten. Halten av främmande materia är liten men kan ändå dels utgöra en säkerhetsrisk, dels orsaka extrakostnader fär drift och underhåll om processplaneringen inte har beaktat saken. Röntgenmätning är för närvarande den enda kommersiella metod som lämpar sig för kontinuerlig mätning av främmande materia

  Report: Executive summary - biocoal; PDF: 0,5MB

  2014-10-03 Inray Log mätning kampanj

  Inray har åstad x-scanning mätning kampanj på Koskisen Oy Järvelä sågverk. Kampanjen var en del av VTT samordnade VARMA project (PDF: 0,6MB)är målet är att utveckla smarta och kunddriven "Wood allocation centre - concepts" i Europe.

  2014-08-26 Testperiod på produktionsanläggningen av biokol

  Inray utför under hösten 2014 en testperiod på Torrec Oy:s (www.torrec.fi) pilotanläggning för produktion av biokolpellett i St. Michel som fungerar i anslutning till Etelä-Savon Energia Oy:s kraftverk. Med InrayFuel-systemet mäts kvaliteten såsom fuktighet, halten av främmande ämnen, bitstorlek och energiinnehåll på olika biobränslen. Under testperioden utförs också omfattande jämförande mätningar med standardmetoder.

  "Kvalitetsinformation om biomassa är viktigt i all bioföredling och så även i produktion av biokolpellett. - Den viktigaste kvalitetsparametern i biokolprocessen är biomassans fuktighet som kan variera mellan 30 och 70% inom samma last. Med i processen vill man heller inte ha främmande föremål såsom stenar eller metaller. Tidigare har man inte kunnat definiera dessa kontinuerligt, alltså är Inrays teknologi väldigt välkommen", berättar verkställande direktör Mikko Järvenpää från Torrec Oy.

  2014-08-10 Inray var framgångsrik i en hård internationell tävling om EU-finansiering

  Inray klarade sig bra i en hård internationell tävling om första delens finansiering i EU:s program Horizon 2020. Finansieringen som Inray fick är främst riktad till små och medelstora företag, och stödet beviljades till under 6% av de företag som ansökt. I Finland finansierades sammanlagt fem företag. Inray Oy utvecklar system till energisektorn avsedda för att mäta kvaliteten och fuktigheten på fasta bränslen och strävar till hög tillväxt på den internationella marknaden. EU-finansieringen har stor betydelse för Inrays internationalisering. Om projektet får fortsättning kan bolaget demonstrera kvalitetsmätarsystemets industriella användning i stor skala på i olika delar av Europa.

  2013-07-19 GOST certifikat för Inrays röntgensystem

  Opmes AX1 och InrayFuel röntgensystem har numera den Ryska Federationens GOST R certifikat som krävs för att importera till Ryssland. Certifiering i förhand gör det lättare att leverera röntgenutrustning eftersom alla nödvändiga dokumenter finns redan.

  2013-04-09 InrayFuel mäter bränslekvalitet i ett svenskt kraftverk

  InrayFuel mätningssystem identifierar främmande föremål i återvinningsbränsle i ett kraftverk i Sverige. Mängden av metaller och andra dåligt behandlingsbara ämnen i bränsle påverkar kraftverkets tillgänglighet och underhållskostnader. Med hjälp av Inrays system är det möjligt att kontinuerligt observera obrännbara ämnen och det går även att använda mätningsdata i verkets styrning.

  2013-04-08 Ligna 2013, Hannover, Tyskland

  Inray kommer att delta i Ligna mässor på 6 maj – 10 maj 2013. Du hittar oss på Limab Oy's monter B30, Hall 27.

  2012-07-02 International Wood Fair 2012, Klagenfurt Austria

  IInray kommer att delta i Klagenfurt mässor på 30 Augusti - 2 September 2012. Du hittar oss på Sprecher Automations monter F03, Hall HA01.

  2012-05-10 Samarbete mellan Inray Oy och Sprecher Automation GmbH

  Den österrikiska automationsleverantören Sprecher Automation GmbH representerar numera Inrays stockröntgenutrustning inom ett överenskommet marknadsområde i Mellaneuropa. Sprecher Automation har en långvarig erfarenhet av leverans av mätnings- och automationssystem till sågindustri samt en stor kundbas i Mellan- och Östeuropa. Kundprojekterna sköts av ca. 330 anställda i 9 verksamhet. Syftet i samarbetet mellan Inray och Sprecher Automation är att svara till en ökad behov att optimisera stockråvaror inom dessa marknadsområden.

  Sprecher is a manufacturer of products and services for the areas of energy supply, industries, municipal utilities, wood industry and infrastructure, control and automation technology (e.g. control and protection systems, switchgears), laser, scanner and imaging systems as well as visualization systems and provider of turnkey and partial solutions.