INRAY LOG -TUKKIRÖNTGEN

Inray Log

INRAY LOG -tukkiröntgenmittari analysoi tukkipuun sisälaadun röntgenkuvasta reaaliajassa. Tukkiröntgen soveltuu männyn sekä kuusen lajitteluun ja tuo lisäarvoa käyttäjälle, kun tukkiraaka-aine pystytään ohjaamaan soveltuvimpaan käyttöön kysynnän mukaisesti. Kompakti laitteisto ei vie paljoa tilaa lajittelulinjalla, vaatii vähän ylläpitoa ja on turvallinen. Laitteiston käyttövarmuus on huippuluokkaa eikä vuodenaikakohtaisia eroja lajittelussa synny.

Tukkiröntgenin ominaisuuksia

 • Monipuoliset tiedot oksaisuudesta
 • Puun osan tunnistus
 • Automaattinen laadutus
 • Sydänpuun mittaus
 • Vuosiluston paksuus
 • Kuoreton halkaisija
 • Vieraat esineet ja laho
 • Sydäntavaran lujuuden ennustus
 • Simulaattori lajitteluparametrien löytämiseksi

Säästöt syntyvät useista lähteistä

 • Parantaa A-tukkien U/S-saantoja ja pienentää sahauseräkohtaisia laatuvaihteluita.
 • Sormijatkostuotanto osana sahan lopputuotevalikoimaa vaatii tarkkaa tukkien valintaa jo lajittelussa mikä on mahdollista vain röntgenillä.
 • Eri tuotteille voidaan etsiä optimaalista raaka-ainetta.
 • Saavutetaan tasalaatuinen tukkilajittelu ympäri vuorokauden läpi vuoden.
 • Tukkilajittelua voidaan säätää lopputuotteiden myynnin mukaan.
 • Takaisinmaksuaika jää lyhyeksi paremman U/S-, sormijatkos- ja erikoistuotteiden saannon avulla.

INRAY LOG - esite PDF: 3,0MB

Lisätietoa: Janne Kovanen, +358 44 967 7927, etunimi.sukunimi@inray.fi