INRAY LOG – STOCKRÖNTGEN

Inray Log

INRAY LOG Stockröntgenmätaren analyserar kvalitet på stockens kärna genom röntgenbild i realtid. Stockröntgen lämpar sig för sortering av tall och gran, och ger användaren mervärde då råvaran kan ledas till lämpligaste användningsändamål i enlighet med efterfrågan. Den kompakta utrustningen kräver endast lite utrymme, är underhållsfri och säker. Utrustningens användningssäkerhet är toppklass och olikheteter beroende på årstider undviks.

Stockröntgen egenskaper

 • Mångsidig information om kvisttäthet
 • Identifiering av trädets del
 • Automatisk kvalitetsbedömning
 • Mätning av kärnved
 • Mätning av årsringens tjockhet
 • Mätning av stockdiameter utan bark
 • Identifiering av främmande föremål och röta
 • Information om kärnvirkets hållfasthet
 • Simulator för upptäckt sorteringsparameter

Mångsidig inbesparing

 • Förbättrar A-stockarnas U/S-behållningen och förminskar kvalitetsskillnader i sågpartiet
 • Fingerskarvsprodukter kräver noggrannt utvalda stockar, valet kan göras enbart med hjälp av röntgen
 • Optimala råvaror hittas lättare för olika produkter.
 • Man erhåller en jämn stocksortering dygnet och året runt.
 • Stocksorteringen kan justeras i enlighet med slutprodukten.
 • Återbetalningstiden förkortas genom bättre uttnyttjande av U/S-, fingerskarvs- och specialprodukter

INRAY LOG - broschyr PDF: 3,0MB

Mer info: Janne Kovanen, +358 44 967 7927, förnamn.efternamn@inray.fi