FUELCONTROL - POLTTOAINEEN LAADUNMITTAUS

Inray Fuel

FuelControl mittaa jatkuvatoimisesti kiinteiden polttoaineiden laatua, kuten kosteus- ja vierasainepitoisuuksia röntgenteknologiaa hyödyntäen. Järjestelmä korvaa käytössä olevat näytteenottoon perustuvat menetelmät ja tarjoaa uuden tavan tehostaa energiantuotantoa.

Järjestelmän ominaisuuksia

  • Soveltuu kaikille kiinteille biopolttoaineille
  • Reaaliaikainen kosteus-, vierasainepitoisuus ja energiasisältömittaus
  • Totaalimittaus (ei perustu näytteenottoon) eli mittaa kaiken kuljettimella menevän polttoaineen
  • Soveltuu viranomaismittauksiin (päästölupa, uusiutuvan energiantuki)
  • Liitettävissä kaikkiin moderneihin tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmiin
  • Turvallinen sähköinen säteilylähde ja kattavat turvallisuusjärjestelyt

Säästöt syntyvät useista lähteistä

Polttoainekustannukset

Maksu vain energiasisällöstä, ei vedestä tai palamattomasta aineksesta. Lisää säästöä saadaan polttoaineseoksien optimoinnilla.

Käyttö- ja ylläpitokustannukset

Polttoaineiden laatuvaihtelut aiheuttavat ylimääräisiä käyttökustannuksia ja tuotanto-menetyksiä. Suurin osa näistä on vältettävissä hyödyntämällä reaaliaikaista laadunmittausta.

Näytteenotto- ja analyysikustannukset

Nykykäytännössä näytemäärät kohoavat vuositasolla tuhansiin aiheuttaen merkittävät työ- ja analyysikustannukset. Näytteenoton ja laboratorioanalyysien tarve vähenee murto-osaan.

Tuhkan käsittelykustannukset

Poltossa syntyvän tuhkan määrä pienenee epäpuhtauksien vähentyessä. Säästöjä syntyy tuhkan käsittelykustannuksissa.

Päästöt

Äkilliset polttoaineen laatuvaihtelut lisäävät mm. häkä- ja typenoksidipäästöjä. Tasalaatuisemman polttoaineen myötä päästöt saadaan hallintaan ja voidaan välttää ylimääräisiä laitekustannuksia.