FUELCONTROL- KVALITETSMÄTNING FÖR BRÄNSLE

Inray Fuel

FuelControl mäter kontinuerligt kvaliteten på fasta bränslen, såsom fuktighet och halter av främmande föremål med hjälp av röntgenteknologi. Systemet ersätter de metoder som baseras på prov tagningar och erbjuder ett nytt sätt att effektivera energiproduktionen.

Systemets egenskaper

  • Lämpar sig för alla typer av biobränsle
  • Fuktmätning, identifiering av främmande ämnen och mätning av energi-innehåll i realtid
  • Totalmätning som ej baseras på provtagning, mäter all bränsle på transportören
  • Lämpar sig för myndighetsmätningar (utsläppstillstånd, stöd för förnybar energi)
  • Kan kopplas till alla modena och automatiska produktionssystem
  • Säker i frågan om stråling och omfattande säkerhetsarrangemang

Inbesparing på många områden

Bränslekostnader

Betalning endast för energi-innehåll, inte för vatten eller icke brännbara material. Merbesparing genom optimering av bränsleblandningar.

Användnings- och underhållskostnader

Bränslets kvalitetsväxlingar orsakar extra kostnader och förluster i produktionen. Största delen av dessa kan undvikas genom använding av kvalitetsmätning i realtid.

Kostnader för provtagning och analyser

Med nuvarande metoder stiger provtagningskostnaderna på årsnivå till flera tusen, vilka orsakar betydande arbets- och analyskostnader. Behovet av provtagningar och laboratorieanalyser minskar till en bråkdel från tidigare.

Hanteringskostnader för aska

Askans mängd minskar till följd av mindre orenheter. Askans hanteringskostnader minskar.

Utsläpp

Hastiga ändringar i bränslekvaliteten ökar bl.a. utsläppet av kolmonoxid och kväve. Med en jämnare bränslekvalitet kontrolleras utsläppen och extra kostnader för utrustning kan undvikas.