TJÄNSTER

Inray Fuel

Mätningstjänster

Inray har en mobil röntgenutrustning, som lämpar sig för mätning av olika typers material. Utrustningen som lämpar sig för kontinuerlig måttbestämning kan installeras i linjer av flera olika typer. Med hjälp av vår 12 meter långa bandtransportör kan olika material mätas. I tillägg till bilder gör vi även data-analyser och hjälper till vid en eventuell koncept planering. Vi har deltagit i utvecklingsprojekt där vi röntgenskannat bl.a. stolpar, stockar, avfall och jordbrukets biomassor.

Användning-s och underhållstjänster

Användnings- och underhållstjänsterna innefattar t.ex. Periodisk service av mätsystemet, 24/7 support, fjärr-uppföljning av systemet, program-uppdateringar och mätningar av strålsäkerheten. Med hjälp av våra tjänster har kunden alltid till sitt förfogande servade produkter och de senaste programmen, vilka i sin tur garanterar god användbarhet och en lång livslängd.

Kvalitetsservicetjänster

För kvalitetssäkring av mätningar erbjuder vi tjänster som innefattar jämförelsemätningar, provtagningar, laboratorieanalyser och rapporteringar. Med hjälp av tjänsten kan mätningens funktionalitet bekräftas för samarbetspartners och myndigheter.

Lisätietoa: Mika Muinonen, +358 50 3509071, förnamn.efternamn@inray.fi