FUEL VIEWER – ANALYS- OCH RAPPORTERINGSVERKTYG

FUEL VIEWER är ett analys- och rapporteringsverktyg med hjälp av vilket bränslekvaliteten kan följas i realtid samt historiken över last granskas. Ett användarvänligt och översiktligt program som innhåller en del som underlättar den dagliga verksamhet och inköpsplanering. Verktyget kombinerar kvalitetsuppgifterna i realtid med information från andra källor och gör datan lätt att analysera.

Fuel Viewer

Programmets egenskaper:

 • Enkelt web-baserat program
 • Röntgenvideo i realtid, möjlighet att spar data, kontroll av tidigare last
 • Alarm, prosesstyrining
 • Mångsidiga verktyg för data-analys i vilka minutdata utnyttjas
 • Rapporter för olika målgrupper, kraftverksoperatörer, bränsleanskaffningsansvariga, bränsle-leverantörer
 • Omedelbar kvalitetsfeedback åt leverantören genom sms/e-post
 • Data enkelt överförbar för ytterligare kontroll

Fördelar:

 • Maskinskador p.g.a främmande föremål undviks
 • Optimering av bränsleblandningar med hjälp av bränsledata i realtid
 • Omedelbar kvalitetsfeedback leder till snabb förbättring av bränslekvalitet
 • Beställningsplanering med verklig data per last
 • Enklare val av leverantörer

Mer info: Mika Muinonen, +358 50 3509071, förnamn.efternamn@inray.fi