INRAY OY

Inray erbjuder mätsystem i realtid baserade på röntgenteknologi speciellt för energiproduktion, sågar och bioförädlingsindustrin. Inrays produkter utnyttjas i:

  • Kraftverk, när man vill förbättra verkets produktivitet
  • Sågverk, när man vill tillverka specialprodukter på ett lönsammare sätt
  • Bioraffinaderier, när man vill undvika maskinskador och optimera prosessen

NYHETER

2017-08-22 Det tionde mätsystemet för kvalitetsmätning av bränsle startar i december

Mer

2017-05-12 Inray levererar kvalitetsmätningssystemet för bränslen till Etelä-Savon Energia

Mer

2017-02-28 Nordic Baltic Bioenergy -konferenssen, 29-31.3.2017

Mer