INRAY OY

Inray erbjuder mätsystem i realtid baserade på röntgenteknologi speciellt för energiproduktion, sågar och bioförädlingsindustrin. Inrays produkter utnyttjas i:

  • Kraftverk, när man vill förbättra verkets produktivitet
  • Sågverk, när man vill tillverka specialprodukter på ett lönsammare sätt
  • Bioraffinaderier, när man vill undvika maskinskador och optimera prosessen

NYHETER

2019-02-28 Europeiska kommissionen finansierade OPTIFUEL-projektet har slutförts

Mer

2019-02-08 FUELCONTROL-systemet till Fortums Kivenlahti-biopannaanläggning

Mer

2019-01-28 City of Mikkeli 2018 Innovation Award tilldelades Janne Kovanen, VD för Inray Oy.

Mer