INRAY OY

Inray erbjuder mätsystem i realtid baserade på röntgenteknologi speciellt för energiproduktion, sågar och bioförädlingsindustrin. Inrays produkter utnyttjas i:

  • Kraftverk, när man vill förbättra verkets produktivitet
  • Sågverk, när man vill tillverka specialprodukter på ett lönsammare sätt
  • Bioraffinaderier, när man vill undvika maskinskador och optimera prosessen

NYHETER

2018-05-14 Inray levererar bränslekvalitetsmätningssystem till Vantaa Energia

Mer

2018-05-11 Inray sponsorerar ung travkusk

Mer

2018-03-27 Protacon aktieägare i Inray

Mer