TEHOKKAAMPAA ENERGIANTUOTANTOA

FUELCONTROL® -järjestelmä mittaa jatkuvatoimisesti kiinteiden polttoaineiden laatua, kuten kosteus- ja vierasainepitoisuuksia, hyödyntäen röntgenteknologiaa. Se korvaa näytteenottoon perustuvat menetelmät ja tarjoaa uuden tavan tehostaa energiantuotantoa.

HAASTEET

 • Polttoaineiden kosteusvaihtelut vaikeuttavat laitoksen operointia ja luotettavaa polttoaineen hinnoittelua
 • Polttoaineen mukana tulevat epäpuhtaudet, kuten kivet ja metallit, aiheuttavat polttoaineenkäsittelyjärjestelmille laiterikkoja
 • Kalliit investoinnit polttoaineen näytteenottojärjestelmiin, jotka vaativat paljon manuaalista työtä ja joilla on korkeat ylläpitokustannukset

RATKAISUT

 • Reaaliaikainen ja täysin automaattinen polttoaineen laadunmittaus kuormien vastaanottovaiheessa, joka mahdollistaa kuormakohtaisen hinnoittelun, epäpuhtauksien poiston ja välittömän laatupalautteen polttoaineen toimittajille
 • Polttoaineseoksen reaaliaikainen mittaus ennen päiväsiiloja, jolloin saadaan tietoa prosessin säätöä varten ja ongelmatilanteiden hallintaan

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

 • Soveltuu kaikille kiinteille biopolttoaineille
 • Totaalimittaus (ei perustu näytteenottoon) eli mittaa kaiken kuljettimella menevän polttoaineen
 • Reaaliaikainen kosteus-, vierasainepitoisuus- ja energiasisältömittaus
 • Polttoaineen tyypin tunnistus
 • Investointikustannukseltaan röntgenmittausjärjestelmä on jopa 80% edullisempi kuin automaattinen näytteenottojärjestelmä.
 • Soveltuu viranomaismittauksiin (päästölupa, uusiutuvan energian tuki)
 • Liitettävissä kaikkiin moderneihin tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmiin
 • Turvallinen sähköinen säteilylähde ja kattavat turvallisuusjärjestelyt