AUTOMAATTINEN SELLUHAKKEEN JA KOKOPUUN LAADUNHALLINTA

Inray tarjoaa sahoille ja sellutehtaille röntgenskannereita, joilla voidaan mitata raaka-aineen laatua eri vaiheissa prosessia.  Mittausjärjestelmät ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden ja mittauskohteiden mukaan. Inrayn röntgenskannerit ovat kompakteja laitteistoja ja niihin voidaan liittää lisämittauksia, kuten tilavuusvirtamittaus tai konenäköjärjestelmiä.

HAASTEET

 • Tukkien laatuvaihtelut
 • Sellupuun mukana tulevat epäpuhtaudet
 • Hakkeen mukana tulevat epäpuhtaudet

 

RATKAISUT

 • Sahoilla röntgenskannerilla analysoidaan tukkipuun sisälaatu röntgenkuvasta reaaliajassa. Tukkiröntgen soveltuu männyn sekä kuusen lajitteluun ja tuo lisäarvoa käyttäjälle, sillä tukkiraaka-aine pystytään ohjaamaan soveltuvimpaan käyttöön kysynnän mukaisesti
 • Sellupuiden mittauksessa röntgenskannerit analysoivat kuljettimella menevää puuvirtaa, tallentavat mittaustietoa tietokantaan, ja antavat hälytyksen kivistä sekä metalleista niiden poistamiseksi ennen hakkuria
 • Selluhakkeen mittauksessa röntgenskannerilla tunnistetaan hakevirrasta kivet ja metallit, jotta ne saadaan poistettua ennen keittoa. Järjestelmä tuottaa myös tietoa kosteudesta ja hakkeen määrästä, jota voidaan hyödyntää prosessin optimoinnissa

 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET – TUKKIRÖNTGEN

 • Monipuoliset tiedot oksaisuudesta
 • Puun osan tunnistus
 • Automaattinen laadutus
 • Sydänpuun mittaus
 • Vuosiluston paksuus
 • Kuoreton halkaisija
 • Vieraat esineet ja laho
 • Sydäntavaran lujuuden ennustus

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET - SELLUHAKKEEN JA SELLUPUUN MITTAUS

 • Hakkeen reaaliaikainen kosteus- ja vierasainepitoisuus sekä tilavuusvirtamittaus.
 • Totaalimittaus (ei perustu näytteenottoon) eli mittaa kaiken kuljettimella menevän hakkeen
 • Liitettävissä kaikkiin moderneihin tuotannonohjausja automaatiojärjestelmiin
 • Turvallinen sähköinen säteilylähde ja kattavat turvallisuusjärjestelyt
 • Kivien ja metallien automaattinen tunnistus

 

REFERENSSEJÄ

 • Stora Enso Oyj, Suomi
 • Stora Enso Oyj, Latvia

 

LISÄTIETOA