Jatkuvatoimisen metsäenergian mittauksen esittely UPM–Kymmene Oyj:n Kaipolan voimalaitoksella

UPM-Kymmene Oyj järjesti kutsuvierastilaisuuden Kaipolan voimalaitoksella 7.5.2015. Tilaisuudessa kuultiin esityksiä UPM:n metsäenergian hankinta- ja toimitusketjusta, metsäenergian laadun hallinnasta ja mittauksen tulevaisuudesta. Päivä sisälsi tutustumisen joulukuussa 2014 käyttöön otettuun Inray Fuel polttoaineen laadunmittausjärjestelmään ja samalla kuultiin asiakkaan käyttökokemuksia siitä miten mittaus on vaikuttanut Jokilaakson voimalaitosten toimintaan. Tilaisuuteen osallistui 50 metsäenergia-alan ammattilaista mm. energia- ja metsäyhtiöistä.

Inray Fuel mittaa jokaisen murskausasemalle saapuvan metsäpolttoainekuorman. Saapuessaan vastaanottoasemalle kuljettaja käynnistää mittauksen ja lopettaessaan kuorman purun hän saa välittömästi tiedon kuormansa energiasisällöstä sekä kosteus- ja vierasainepitoisuudesta. Luotettavalla kuormakohtaisella laatutiedolla saadaan koko tuotantoketjulle merkittäviä säästöjä.