Kaksi FUELCONTROL ® -järjestelmää Naistenlahti 3 -biovoimalaitokselle

 

Tampereen Sähkölaitos on moderni energiakonserni, joka tuottaa kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja. Konserni on korvaamassa nykyisen puuta ja turvetta polttavan 200 MW:n Naistenlahti 2 -kuplapetikattilan uudella CFB-kattilalla. Uuden kattilan pääpolttoaineina ovat uusiutuvat metsäperäiset biomassat sekä A- ja B-luokan kierrätyspuu. Muita polttoaineita ovat C-luokan purkupuu, jyrsinturve sekä SRF-kierrätyspolttoaine. Uusi kattila on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuoden 2022 loppupuolella.

Inray Oy toimittaa laitokselle kaksi FUELCONTROL ® -polttoaineen laadunmittausjärjestelmää. Polttoaineen vastaanottoa varten laitoksella on kaksi erillistä vastaanottolinjaa, joista kumpikin varustetaan omilla järjestelmillä. Järjestelmät tuottavat reaaliaikaista mittaustietoa polttoaineen kosteudesta sekä vierasainepitoisuudesta. Polttoaineenvastaanotossa järjestelmät määrittävät myös kuormakohtaisen energiasisällön. Toimitus on ajoitettu vuodelle 2022.

Lisätietoa projektista: https://naistenlahti.fi/