Inray toimittaa FUELCONTROL® -järjestelmän Esbjergiin Tanskaan

 

Inray ja Lachenmeier Monsun ovat tehneet sopimuksen FUELCONTROL -järjestelmän toimittamisesta DIN Forsyningin Esbjergin uudelle biolämpölaitokselle. Laitos käyttää polttoaineenaan haketta ja tulee tuottamaan lämpöä kaukolämpöverkkoon lähes 100 000 asukkaalle. 

Inrayn FUELCONTROL -järjestelmä vastaa Esbjergin laitoksen polttoaineen laadunvalvonnasta ja energiasisällön määrityksestä. Järjestelmän toimii täysin automaattisesti, joten laitos välttyy aikaa ja työtä vaativilta näytteenotolta, näytteenkäsittelyltä ja laboratorioanalyyseiltä. Kuormien energiasisältömäärityksen lisäksi FUELCONTROL tuottaa laitoksen operaattoreille reaaliaikaista mittausdataa polttoaineen kosteudesta, vierasaineista, lämpöarvosta ja palakoosta. Prosessilaitteiden suojaamiseksi järjestelmä hälyttää polttoaineen mukana tulevista suurista vieraskappaleista, kuten kivistä ja metalleista. 

Järjestelmän luovutus on tammikuussa 2023.