8 faktaa siitä, miten laitoksen toiminta tehostuu röntgenin myötä, OSA 2/4

Puupolttoaineiden laatu vaikuttaa polttoainekauppaan, kuljetuskustannuksiin sekä laitoksella polttoaineiden käsittelyyn ja polttoprosessiin. Puupolttoaineiden merkittävä laatutekijä on kosteus. Se vaikuttaa polttoaineen teholliseen lämpöarvoon ja sitä kautta polttoaine-erästä saatavaan energiasisältöön, jonka perusteella polttoaine hinnoitellaan. Kosteus voidaan määrittää joko näytteenottoon perustuvilla menetelmillä tai reaaliaikaisilla mittausmenetelmillä. Röntgenskannaukseen perustuva FUELCONTROL ®  -laadunmittausjärjestelmä on nimensä mukaisesti polttoaineen laatua reaaliaikaisesti mittaava menetelmä, joka tuottaa monia hyötyjä kosteuden määrittämisen lisäksi. Olemmekin listanneet yhteensä kahdeksan kohtaa, jotka muuttuvat laitoksen toiminnassa röntgenin myötä. Tässä artikkelisarjan toisessa osassa esittelemme kaksi niistä.

3. Oikeasti reaaliaikaista dataa laitoksen optimointiin

Reaaliaikaisuuden aikakäsitys on nykyään vahvasti mielipideasia: toiselle reaaliaikaisuus voi tarkoittaa sekunnin osia, kun taas toiselle se tarkoittaa seuraavaa päivää. Näytteenottoon perustuvassa laadunvarmistusmenetelmässä aikaa kuluu ensin näytteenottoon, jonka jälkeen kosteusarvo saadaan laboratoriossa analysoitaessa aikaisintaan päivän päästä ja pikakosteusmittarilla saman päivän aikana. Tätä “reaaliaikaista” tietoa on haastavaa hyödyntä prosessin optimoinnissa, sillä kuorma voi olla jo poltossa ennen kuin tulokset ovat selvillä. 

FUELCONTROL ® -järjestelmä tarjoaa online-näkymän polttoainetoimitusten seuraamiseen, minkä kautta laatutieto on välittömästi voimalaitoksen käytössä. Yleensä asiakkaillemme riittää minuuttitason mittausdata, mutta tarvittaessa dataa voidaan tuottaa millisekuntitasolla. Nopeutta tarvitaan esimerkiksi vieraskappaleiden tunnistuksessa, jotta ne voidaan poistaa prosessista nopeasti ja hallitusti. Reaaliaikaisen datan avulla voidaan nopeasti reagoida yllättäviin ja toistuviin ongelmiin, ja suorittaa ennakoivia toimenpiteitä. Esimerkiksi huonolaatuisesta polttoaineesta saadaan annettua palaute välittömästi kuorman mittauksen jälkeen ja tarvittaessa laittaa kyseessä oleva polttoainejake toimituskieltoon, jolloin se ei enää aiheuta laitokselle ylimääräisiä ongelmia. Näytteenottomenetelmiä käyttävissä laitoksissa tällaiset kuormat ei välttämättä paljastu, vaan ne hautautuvat kokoomanäytteiden massaan.

4. Operaattoreille vapautuu aikaa näytteenkäsittelystä tuottavampaan työhön

Kaikki näytteenottomenetelmät vaativat aina enemmän tai vähemmän työtä kuljettajilta, operaattoreilta ja mahdollisesti laboratoriohenkilöstöltä. Näytteenotto pitää sisällään aina useita työvaiheita:

  1. Näytteenotto
  2. Näytteenkäsittely
  3. Alkupunnitus
  4. Uunitus
  5. Loppupunnitus
  6. Kosteustulosten syöttö 
  7. Kuivatun näytteen säilöminen lämpöarvon määritykseen
  8. Näytteiden lähetys lämpöarvoanalyysiin
  9. Lämpöarvotulosten syöttö järjestelmään

Manuaalisessa näytteenotossa näytteenottaja sekä ottaa näytteen ja vie sen laboratorioon ja mahdollisesti vielä analysoi sen. Automaattisessa näytteenotossa näytteenotin kyllä ottaa näytteen, mutta se vähentää koko prosessista ainoastaan yhden työvaiheen. FUELCONTROL ® -järjestelmällä mitattaessa näytteitä ei oteta, vaan mittaus tapahtuu suoraan kuljettimelta jatkuvatoimisesti. Kuljettajalta, operaattorilta tai laboratoriohenkilöstöltä tämä ei vaadi työtä, vaan työaikaa vapautuu tuottavampaan työhön. 

Edellinen osa artikkelista: