Säästöjä ja turvallisuutta vieraskappaleiden automaattisella poistolla

Hakkeen ja muiden puuperäisten polttoaineiden joukossa tulee aina vaihteleva määrä vieraskappaleita riippumatta siitä kuinka hyvin ja huolella käsittelyprosessit on suunniteltu. Reilun kymmenen vuoden aikana ja kymmenien miljoonien hakekuutioiden röntgenskannauksen myötä olemme nähneet laajan kirjon vieraskappaleita, jotka ovat eksyneet hakkeen joukkoon eri vaiheissa tuotantoketjua. Tässä esimerkkejä mitä kustakin käsittelyvaiheesta on mukaan eksynyt:

  • Motosta teräketjuja
  • Varastokasoista kiviä, hiekkaa ja maa-ainesta
  • Hakkurista teriä
  • Terminaalista mursketta, asfalttia ja betonia
  • Sahoilta sahanteriä ja muita laitteiden osia
  • Kuorma-autoista pohjakolia, lapioita ja työkaluja
  • Junanvaunuista metallikiinnikkeitä ja edellisen rahtitavaran jäämiä
  • Laitoksen omista prosessilaitteista tukirautoja, kolia ja patolevyjä

Näiden lisäksi on löytynyt vieraskappaleita, joille ei pysty keksimään loogista selitystä mistä ja miten ne ovat polttoaineen joukkoon eksyneet.

Laitoksilla on tyypillisesti varauduttu vieraskappaleisiin magneeteilla ja seuloilla, joilla osa ongelmista saadaan vältettyä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut ettei nämä aina riitä. Inray Seeker -röntgenskannerilla voidaan laadunhallinta viedä uudelle tasolle. Skanneri tunnistaa vieraskappaleet ja luokittelee ne niiden tiheyden mukaan reaaliajassa. Seuraavana on esitelty esimerkkitapaus, jossa vieraskappaleiden poisto on automatisoitu.

 

Esimerkkitapaus

Asiakkaamme haasteena oli sahanpurun mukana prosessiin tulevat kivet ja metallit, jotka aiheuttivat laiterikkoja ja kipinöintiä vasaramyllyillä, josta taas seurasi automaattinen palonsammutus ja ylimääräisiä tuotannon pysäytyksiä. Laitoksen alkuperäinen ratkaisu oli perinteinen kiekkoseula ja magneetti, joilla ylisuuret kappaleet ja osa magneettisista metalleista saatiin ohjattua pois prosessista. Näistä toimenpiteistä huolimatta kaikkia kiviä ja metalleja ei saatu poistettua vaan ongelmia oli edelleen, joten laitokselle asennettiin Inray Seeker -röntgenskanneri.

 

Kuva Inray Seeker asennettuna kuljettimien väliseen suppiloon

 

Skanneri asennettiin putoavaan virtaan kahden kuljettimen välille ennen seulaa ja magneettia. Skanneri tunnistaa yli 0,5 kuutiosentin kivet ja metallit, ja antaa hälytyksen laitoksen ohjausjärjestelmään, mikäli vieraskappaleen koko ylittää 1 kuutiosenti. Hälytyksen jälkeen laitoksen automaatio pysäyttää ensimmäisen kuljettimen ja vaihtaa toisen kuljettimen suuntaa, jolloin vieraskappaleen sisältävä puru saadaan poistettua prosessista hallitusti. Toimenpide kestää alle kymmenen sekuntia, jonka jälkeen prosessi jatkuu normaalisti. Inray Seeker tallentaa röntgenkuvat myös tietokantaan, joita voi tarkastella käyttöliittymästä ja hyödyntää laatupalautteenannossa toimittajille. Järjestelmän asennuksen myötä laitoksen käytettävyys on parantunut ja käyttökustannukset pienentyneet.

 

Video Mittauspaikkana putoava virta

 

Kuva  Inray Seeker käyttöliittymä, jossa mittausdataa ja röntgenkuvia voidaan tarkastella kuormakohtaisesti