8 faktaa siitä, miten laitoksen toiminta tehostuu röntgenin myötä, OSA 3/4

Puupolttoaineiden laatu vaikuttaa polttoainekauppaan, kuljetuskustannuksiin sekä laitoksella polttoaineiden käsittelyyn ja polttoprosessiin. Puupolttoaineiden merkittävä laatutekijä on kosteus. Se vaikuttaa polttoaineen teholliseen lämpöarvoon ja sitä kautta polttoaine-erästä saatavaan energiasisältöön, jonka perusteella polttoaine hinnoitellaan. Kosteus voidaan määrittää joko näytteenottoon perustuvilla menetelmillä tai reaaliaikaisilla mittausmenetelmillä. Röntgenskannaukseen perustuva FUELCONTROL ®  -laadunmittausjärjestelmä on nimensä mukaisesti polttoaineen laatua reaaliaikaisesti mittaava menetelmä, joka tuottaa monia hyötyjä kosteuden määrittämisen lisäksi. Olemmekin listanneet yhteensä kahdeksan kohtaa, jotka muuttuvat laitoksen toiminnassa röntgenin myötä. Tässä artikkelisarjan ensimmäisessä osassa esittelemme kaksi ensimmäistä niistä. 

 

5. Entistä tarkemmat polttoainetilaukset

Biovoimalaitosten päivittäinen haaste on suunnitella polttoainetilaukset vastaamaan tuotannon tarvetta. Haastavia tilanteita tulee eteen erityisesti talvella kun energian tarve on suurin ja polttoaineen laatu vaihtelee eniten. Silloin voi joutua jännittämään riittääkö polttoaine viikonlopun yli, sillä kaikilla laitoksilla polttoainetoimituksia ei viikonloppuisin ole.

Polttoaineiden hankintapäälliköillä on vankka osaaminen ja omat reseptinsä, joilla tekevät kuormatilauksia viikottain. Reseptit pohjautuvat pitkäaikaiseen kokemukseen siitä minkä verran energiaa kunkin toimittajan/jakeen kuormissa tyypillisesti on. Näissä ei kuitenkaan tule aina huomioitua nopeita polttoaineiden laadun vaihteluja toimittajittain ja jakeittain. Viikkotilausten osumatarkkuus tarpeeseen nähden voi vaihdella jopa niin paljon, että polttoaine ei riitä tai varastot ovat täynnä, jolloin polttoaine joudutaan purkamaan kentälle. Jossain tapauksissa hankintapäälliköt hyödyntävät polttoaineen hallintajärjestelmistä saatavia edellisen kuukauden toimittaja-/ainekohtaisia keskiarvoja. Mikäli laitoksella on käytössä näytteenottoon perustuva laadunmääritysmenetelmä näistä ei välttämättä ole paljon iloa, sillä kuormakohtaiset tulokset puuttuvat.

FUELCONTROL ® -järjestelmän raportointiosiosta on helposti saatavilla viimeisin kuormakohtaisiin mittauksiin perustuva energiasisältötieto toimittajittain ja polttoainelajeittain. Tämän avulla polttoainetilaukset saadaan vastaamaan entistä tarkemmin tuotannon tarvetta.

 

6. Rahan kierto on nopeutuu

Nykytilanteessa toimitetuista polttoaineista muodostetaan kokoomanäytteitä polttoaineen kosteuden ja polttoaineen ominaisuuksien määrittämistä varten. Polttoaineen hinnan määrittelyyn tarvitaan painotiedon lisäksi faktaa sekä kosteudesta että kuiva-aineen tehollisesta lämpöarvosta. Kosteus saadaan laboratoriossa määritettyä näytteistä minimissään päivässä, mutta pahimmillaan kosteuden määrittämiseen kuluu jopa kolme päivää. Kuiva-aineen lämpöarvo määritetään toimittaja- ja polttoainelajikohtaisista kokoomanäytteistä. Tämä analyysi voi kestää jopa kymmenen päivää ja lopulliset tulokset hinnan määrittämistä varten selviävät siis vasta seuraavan kuukauden puolessa välissä.

FUELCONTROL ® -järjestelmällä hinnan määrittelyyn tarvittavat tiedot ovat välittömästi saatavilla kuluneen kuukauden lopussa, sillä kosteustulokset ovat saatavilla heti kuorman purkamisen loputtua. Kuiva-aineen tehollista lämpöarvon määritystä taas ei tarvita, sillä hinnoittelussa käytetään toimittajan ja ostajan sopimia kiinteitä lämpöarvoja. Rahan kierto siis nopeutuu polttoaineen toimittajien ja ostajan välillä melkein kahdella viikolla. 

Aiemmat artikkelit: