Kyselytutkimus kierrätyspolttoaineiden laadunvalvonnasta

Tervetuloa konenäön hyödyntämisen mahdollisuuksia kierrätyspolttoaineiden laadunvalvonnassa kartoittavaan tutkimukseen! Tutkimus on osa insinööri (AMK) opinnäytetyötä, joka koostuu jo suoritetusta laadullisesta teemahaastattelusta ja tutkimuksen määrällinen aineisto koostuu osallistujien vastauksista oheiseen kyselyyn.

Jatkamalla kyselyyn vahvistat suostumuksesi tutkimukseen osallistumiseen. Kyselyn alussa sinulta pyydetään vahvistus kokemuksestasi kierrätyspolttoaineiden (kierrätyspuu tai SRF-polttoaine) parissa työskentelystä. Kysely on anonyymi ja siihen on mahdollista vastata suomeksi tai englanniksi. 

Olisin kiitollinen, jos jakaisit kyselyä myös organisaatiosi sisällä. Osallistu kyselyyn tästä.

Tiedote osallistujille ja osallistujan suostumuslomake löytyy tämän sähköpostin liitteistä. Lisätietoja tutkimuksesta, siihen osallistumisesta tai muista tähän tutkimukseen liittyvistä asioista voitte kysyä ennen kyselyyn osallistumista tai sen jälkeen. 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen 

Kati Nikkilä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
ckani009@edu.xamk.fi

0440241183

LIITTEET

Tiedote_kysely_Nikkilä_Xamk_opinnäytetyö
Suostumus_kysely_Nikkilä_Xamk_opinnäytetyö