Inray toimittaa FUELCONTROL -mittausjärjestelmät ja varastomallin Loimualle

 

Inray toimittaa Loimua Oy:n Vanajan voimalaitokselle kaksi FUELCONTROL® – mittausjärjestelmää polttoaineen laadunmittaukseen, kaksi INRAY® Camera -konenäköjärjestelmää sekä patentoidun FUELCONTROL® Storage -varastonhallintajärjestelmän. Järjestelmät tuottavat reaaliaikaista mittaustietoa puupolttoaineiden kosteudesta, vierasainepitoisuuksista ja niiden avulla saadaan määritettyä kuormakohtaiset energiasisällöt sekä parannettua laatupalautteenantoa. Varastomalli hyödyntää reaaliaikaista polttoainedataa sekä prosessidataa. Sen avulla operaattoreilla on jatkossa tarkempi tieto siiloissa olevan polttoaineen laadusta, mikä mahdollistaa kattilaan syötettävän polttoaineseoksen optimoimisen. Järjestelmät otetaan käyttöön syksyllä 2023.

Loimua Oy tuottaa kaukolämpöä ja sähköä sekä myy ja jakelee kaukolämmön lisäksi maakaasua. Loimua tarjoaa kokonaisvaltaisia ja vastuullisia energiaratkaisuja. Kaukolämpö on yrityksen päätuote, jota tuotetaan paikallisesti. Loimua on Suomen toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön myyjä.

Vanajan Voimalaitos on Loimuan suurin tuotantoyksikkö ja ainoa CHP eli yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoyksikkö. Vanajan voimalaitos sijaitsee Hämeenlinnassa, josta tuotetaan lämpöä Hämeenlinnan kaupungin asukkaille sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Vanajan voimalaitoksella on kaksi leijupetikattilaa – 50 MW höyrykattila sekä 39 MW kuumevesikattila. Vanajalla käytetään pääpolttoaineina kotimaisia ja uusiutuvia polttoaineita.

Valokuva: Vanajan voimalaitos © Loimua Oy