Inraylle EU -rahoitusta kierrätysraaka-aineiden laadunmittauksen kehitykseen

Kierrätysraaka-aineiden lisääntyvä käyttö vaatii luotettavaa laadunvarmistusta tuotantoprosessien optimoinniksi ja tehostamiseksi. Taustalla on haluttujen raaka-aineiden niukkuus, yhä huonompien jakeiden hankkiminen sekä niiden hyödyntäminen energia- ja kustannustehokkaasti. Laatuparametrit vaihtelevat raaka-aineittain ja tuotantoprosesseittain. Epäpuhtaudet heikentävät lopputuotteen laatua, joten laatupoikkeamat on tärkeä tunnistaa ajoissa ja tarvittaessa poistaa prosessista. Inrayn kehittämä röntgenskannausteknologia on laajalti käytössä kiinteiden biopolttoaineiden automaattisessa laadunmittauksessa. Mittausteknologia on myös hyödynnettävissä muiden raaka-aineiden laadunmittauksessa. Projektissa selvitetään valittujen raaka-aineiden laadunmittaustarpeita, kehitetään mittausteknologiaa ja demonstroidaan järjestelmän toimintaa sekä todennetaan sen hyödyt.

Projektin nimi: Kierrätysraaka-aineiden laadunmittausaseman kehittäminen 902159
Toteutusaika: 2024-2025
EU-rahoituksen osuus: 153 829 euroa.