RATKAISUMME

Asiakkaamme käsittelevät kiinteitä materiaaleja tehdäkseen niistä tuotteita tai energiaa. Tuotannon haasteet ovat usein monisyisiä, joihin usein ei löydy standardiratkaisua. Ratkaisumme ovat aina enemmän kuin hyllystä tilattu mittari tai ohjelmisto. Ne räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja toimitetaan asennettuina ja käyttöönotettuina ylläpitopalveluineen.

Reaaliaikainen polttoaineen laadunmittaus, joka korvaa näytteenoton. Mahdollistaa kuormakohtaisen polttoaineen hinnoittelun, epäpuhtauksien poiston ja välittömän laatupalautteen polttoaineen toimittajille. Soveltuu myös kosteuden mittaukseen ennen kattilasiiloja.

 • Reaaliaikainen kosteus-, vierasainepitoisuus- ja energiasisältömääritys
 • Verifioitu teknologia kosteuden mittaukseen ja vieraskappaleiden tunnistukseen (VN20190038)
 • Turvallinen sähköinen säteilylähde ja kattavat turvallisuusjärjestelyt
 • Jopa 80 % edullisempi kuin automaattiset näytteenottojärjestelmät
 • Asennettavissa hihna- ja kolakuljettimille

Patentoitu varastomalli kertoo tarkkaan, mitä laitoksella on siiloissa, ja milloin se on tulossa polttoon. Varastomalli käyttää reaaliaikaista polttoaineen laatutietoa sekä kerää prosessi- ja polttoainedataa laitoksen järjestelmistä. Hyödynnettävissä polttoaineseoksien suunnittelussa ja optimoinnissa eri kuormatilanteissa. Myydään lisäosana skanneriin ja konenäköjärjestelmään.

 • Reaaliaikainen siilojen energiasisältö ja kosteus
 • Reaaliaikainen polttoainejakauma siiloissa mm. kosteuden, polttoainetyypin tai alkuaineiden osalta.
 • Laitoksen toiminnan kokonaisvaltainen optimointi

Reaaliaikainen mittausjärjestelmä soveltuu mm. selluhakkeen, kierrätysmateriaalien ja biomassojen kosteuden ja laadun mittaukseen. Automatisoi raaka-aineen laadunvalvonnan sekä mahdollistaa esimerkiksi murskien ja muiden prosessilaitteiden toiminnan valvonnan.

 • Reaaliaikainen kosteuspitoisuus ja vierasainepitoisuus
 • Lisäominaisuuksia sovelluskohteesta riippuen, kuten palakokoindeksi ja vierasaineiden tunnistus
 • Tehostaa tuotantoa ja parantaa lopputuotteen laatua
 • Asennettavissa hihna- ja kolakuljettimille

Konenäköjärjestelmä kuvaa jatkuvatoimisesti materiaalivirtaa ja tekee automaattista luokittelua. Järjestelmä tallentaa kuormakohtaisesti kuvat tietokantaan, josta tuotteiden oikeellisuus voidaan todentaa helposti vuosienkin kuluttua. Järjestelmää voidaan hyödyntää mm. biopolttoainetoimitusten valvonnassa.

 • Automaattinen materiaalien tunnistus
 • Hälytykset väärästä materiaalista
 • Kommunikoi laitosten muiden järjestelmien, kuten vaaka- ja automaatiojärjestelmien kanssa
 • Kuvat tallentuvat tietokantaan toimittaja- ja eräkohtaisesti myöhempää tarkastelua varten
 • Järjestelmä voidaan opettaa tunnistamaan eri materiaalilajeja

Mittausjärjestelmä tunnistaa automaattisesti vierasesineitä materiaalivirrasta. Hyödynnettävissä mm. selluhakkeen, kokopuun, pelletin tai kierrätysmateriaalien puhtauden valvonnassa (esim. paperi ja muovit).

 • Tunnistaa luotettavasti kivet, metallit, betonipalat ja kovat muovit
 • Tunnistus- ja hälytysrajat vapaasti säädettävissä
 • Pieni tilantarve
 • Helppo asennus erityyppisille ja kokoisille kuljettimille

Analyysi- ja raportointityökalu, jolla materiaalin laatua voidaan seurata reaaliajassa, tarkastella historiatietoja ja tehdä toimittajakohtaisia vertailuja. Helppokäyttöinen ja informatiivinen ohjelmisto auttaa päivittäisessä raaka-aineen hankinnan suunnittelussa.

 • Käyttäjäystävällinen selainpohjainen ohjelmisto
 • Monipuoliset datan analysointityökalut
 • Reaaliaikainen röntgenvideo
 • Raportointityökalut eri käyttäjäryhmille

Palvelut

Tarjoamme palveluita järjestelmien koko elinkaaren ajalle aina rahoituksesta huoltoon ja ylläpitoon. Lisäksi tarjoamme mittauspalveluita tuotekehitykseen ja ongelmien ratkaisuun mm. voimalaitoksille, laitostoimittajille ja tutkimuslaitoksille.

 • Huolto- ja ylläpito
 • Mittauksen laadunvarmistus
 • Säteilyturvallisuus
 • Mittauspalvelut
 • Varaosat
 • Leasing -rahoitus