AUTOMAATTINEN SELLUHAKKEEN JA KOKOPUUN LAADUNHALLINTA

Inray tarjoaa sahoille ja sellutehtaille röntgenskannereita, joilla voidaan mitata raaka-aineen laatua eri vaiheissa prosessia.  Mittausjärjestelmät ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden ja mittauskohteiden mukaan. Inrayn röntgenskannerit ovat kompakteja laitteistoja ja niihin voidaan liittää lisämittauksia, kuten tilavuusvirtamittaus tai konenäköjärjestelmiä. Protacon konserni tarjoaa puunjalostusteollisuudelle myös konsultointi-, suunnittelu-, valvonta-, asennus-, kunnossapito- ja ylläpitopalveluja.

HAASTEET

 • Tukkien laatuvaihtelut
 • Sellupuun mukana tulevat epäpuhtaudet
 • Hakkeen mukana tulevat epäpuhtaudet

 

RATKAISUT

 • Sahoilla röntgenskannerilla analysoidaan tukkipuun sisälaatu röntgenkuvasta reaaliajassa. Tukkiröntgen soveltuu männyn sekä kuusen lajitteluun ja tuo lisäarvoa käyttäjälle, sillä tukkiraaka-aine pystytään ohjaamaan soveltuvimpaan käyttöön kysynnän mukaisesti
 • Sellupuiden mittauksessa röntgenskannerit analysoivat kuljettimella menevää puuvirtaa, tallentavat mittaustietoa tietokantaan, ja antavat hälytyksen kivistä sekä metalleista niiden poistamiseksi ennen hakkuria
 • Selluhakkeen mittauksessa röntgenskannerilla tunnistetaan hakevirrasta kivet ja metallit, jotta ne saadaan poistettua ennen keittoa. Järjestelmä tuottaa myös tietoa kosteudesta ja hakkeen määrästä, jota voidaan hyödyntää prosessin optimoinnissa

 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET – TUKKIRÖNTGEN

 • Monipuoliset tiedot oksaisuudesta
 • Puun osan tunnistus
 • Automaattinen laadutus
 • Sydänpuun mittaus
 • Vuosiluston paksuus
 • Kuoreton halkaisija
 • Vieraat esineet ja laho
 • Sydäntavaran lujuuden ennustus

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET - SELLUHAKKEEN JA SELLUPUUN MITTAUS

 • Hakkeen reaaliaikainen kosteus- ja vierasainepitoisuus sekä tilavuusvirtamittaus.
 • Totaalimittaus (ei perustu näytteenottoon) eli mittaa kaiken kuljettimella menevän hakkeen
 • Liitettävissä kaikkiin moderneihin tuotannonohjausja automaatiojärjestelmiin
 • Turvallinen sähköinen säteilylähde ja kattavat turvallisuusjärjestelyt
 • Kivien ja metallien automaattinen tunnistus

 

REFERENSSEJÄ

 • Stora Enso Oyj, Suomi
 • Stora Enso Oyj, Latvia

 

LISÄTIETOA