Inray mäter bränslekvalitet i skeppsleveranser

Bild. Ladda upp bild på ett skepp i hamnen i Naantali (Nådendal)

År 2018 investerade Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE OY) i nya “Meribio” transportband för bränsleleverans från hamn till kraftstation. Leveranser har skett sedan november 2018 och bränslekvalitén mäts framförallt av Inrays system FuelControl. Inrays mätningssystem monteras på ett rullband med maxkapacitet 800 m3/h. Systemet mäter bränsleflödets fuktighet och volym, och identifierar främmande föremål och bränsletyp. Storleken på skeppen har hittills varit från 6 000 till 12 000 m3, men skepp upp till 25 000 m3 kan planeras i framtiden. Pålitliga mätningar i den storleken genom traditionell provtagning är arbetsamt och utmanande. FuelControl-systemet har verifierats genom hundratals provtagningar i skeppslaster, och utifrån resultatet har vi förmågan att mäta ett flerbränsle-skepp på ett korrekt sätt. Tillsammans med kunden och bränsleleverantörerna utvecklar vi ett system för identifiering av bränsletyp.