Protacon aktieägare i Inray

Teknikbolaget Protacon har förvärvat en betydande del av Inray Oy. Protacon och Inray kan nu till exempel gemensamt erbjuda biovärmeanläggningar en helautomatiserad, realtidsomfattande lösning för bränslemätning och analys.

Marknaden för helhetslösningar inom bränslehantering hittas allmänt i nordeuropeiska värmekraftverk. Protacon och Inray har också hittat andra potentiella användningsområden för tekniken. Inom massaindustrin kan tekniken användas för att mäta chip storleken och fuktigheten på träflis, och att hitta främmande föremål såsom stenar.

Läs alla nyheter på Protacons websida