Skanning av kvalité hos avfallsbränslen

Avfallsförbränningsanläggningar bränner fast kommunalt avfall, vilket är icke-farligt fast avfall eller skräp som hämtats från bostäder, kommersiella, institutionella och industriella källor. Målet är att minska avfallvolymen och producera energi så effektivt som möjligt.

Inray har testat dussintals olika typer av fast bränsle från biobränsle till avfallsbränslen för att upptäcka bränslekvalitén. Inray testade nyligen kommunal avfallsskanning. Målet var att upptäcka möjligheterna av att mäta orenheter som glas och aluminium från avfallsbränslet. Om dessa komponenter existerade i höga koncentrationer orsakar de ökade drifts- och underhållskostnader för kraftverket. Röntgenresultat visar att det är möjligt att identifiera glas och aluminium från avfallsbränsle trots att det är extremt heterogent. Precisionen i upptäckandet beror på många faktorer men även proportionerliga resultat av skadliga komponenter kan användas i driftförbättringar och till att ge kvalitetsfeedback till bränsleleverantörer.