Totalskanning eliminerar provtagningsfel

Under 2015 har Inray Fuel skannat över tusen lastbilslaster med fast biobränslen. För första gången är en stor mängd bränslekvalitetsdata tillgänglig. Efter att ha studerat data för fukt i minuten, märks det att fuktvariationen kan vara stor även med homogena bränslen, vilket tydliggör vikten av totalskanning.

I figur1 visas data från ett parti skogsflis, vilket borde vara homogent bränsle. Röda staplar representerar manuella provtagningsresultat och blå representerar resultat från röntgen. Provtagningsvolymen är vanligtvis 0,3 % av bränslevolymen som skannas i en minut. Resultatet visar att personen som tog proverna antingen var extremt duktig eller tursam. I figur2 är det tvärt om. Standardavvikelsen var lägre än i första fallet men han lyckades ta prover från de våta delarna av partiet.

I många studier används det ofta ett medelvärde för standardavvikelsen för varje bränsletyp för att definiera precisionen av provtagningsbaserade metoder. I finska instruktioner för kvalité på biobränsle (VTT-M-07608-13) är denna standardavvikelse för skogsflis 4,9 %. Som figur 3 visar ger detta standardvärde ofta en falsk bild då varje lastbilslass är unikt. Standardavvikelse på ett lastbilslass kan vara allt mellan 2 och 20 %. En del av denna stora variation kan förklaras med varierande lagringstid och förhållanden där. Ett lastbilslass med bränsle kan också komma från olika lager av logistiska skäl. Det måste också noteras att standardavvikelsen för varje lastbil i figur 3 beräknas från minutbaserad data så varje minut kan mer fuktvariation hittas. Detta är utmaningen som normala provtagning ställs inför. Representerar mitt prov bränslet tillräckligt bra eller inte?