8 fakta om hur kraftverkets verksamhet utvecklas med röngten, DEL 3/4

Trädbränslens kvalitet påverkar bränslehandeln, fraktkostnader samt behandlingen av bränslet och förbränningsprocessen på verket. Fukthalt är den viktiga faktorn för trädbränslets kvalitet. Det påverkar bränslets värmevärde och därmed bränslesatsens energiinnehåll, vilket är avgörande för prissättningen. Fukthalt kan fastställas antingen med hjälp av provtagningsbaserade metoder eller realtidsmätningsmetoder. FuelControl-kvalitetsmätningssystemet är baserat på röntgenscanning och är, som namnet säger, en metod som mäter bränslets kvalitet i realtid. Förutom att mäta fukthalt har det även flera andra fördelar. Vi har sammanfattat åtta punkter om hur röntgenmetoden förändrar kraftverkets verksamhet. I den andra delen av denna artikelserie presenterar vi två av dem.

 

5. Prognos kontra bränslebehov har blivit mer exakt

Den dagliga utmaningen för biokraftverk är att bedöma bränslebehovet utifrån vilka bränslelaster som har beställts. Bränsleanskaffningsansvarig har vanligtvis vissa standardvärden för olika bränsletyper och laststorlekars energiinnehåll. Standardvärden tar dock inte I beaktning variationer I bränslekvalitet, vilket kan vara betydande oavsett kvalitetsstandard och leveransavtal. Resultatet kan bli att noggrannheten I veckobeställningar av bränsle mot efterfrågan kan variera till den grad att det inte räcker till, till exempel över helgen. Men med röntgen, tillhandahåller FUELCONTROL ® -systemet baserat på dess mätningar färdiga rapporter för att övervaka de mängder och energier som levereras. Rapporterna gör det möjliggör för bränsleanskaffaren att se ett historiskt resultat baserat på energiinnehåll. På så sätt kan bränslelaster beställas mer exakt för att möta produktionsbehovet.

 

6. Överföringshastigheten för pengar ökar mellan leverantör och köpare

I nuvarande läge samlas kombinerade prover från bränsleleveranserna för bestämning av bränslefuktighet och egenskaper. Förutom viktdata behövs både fukthalt och nettovärmevärde för torrt material för fakturering. Fukt kan bestämmas i laboratorier från prover efter minst en dag, men i värsta fall tar det upp till tre dagar att bestämma fukthalten. För att fastställa torrmassans värmevärde består det kombinerade provet av prover från föregående månad. Ett prov för nettovärmeanalys bildas för varje leverantör och och bränsletyp, från vilket ett analysprov erhålls av nettovärmevärdet. Den här analysen tar vanligtvis cirka tio dagar och det slutliga resultaten som används för fakturering kommer därför endast vara tillgänglig i mitten av följande månad.
Med röntgen finns det inget behov av att utför värmevärdes-bestämning av torrmassan alls, eftersom prissättningen använder en konstant som leverantören och köparen har kommit överens om, och fuskresultaten är tillgängliga omedelbart efter lossning av bränslet. På det viset ökar hastigheten på överföringen av pengar mellan partnerna med nästan två veckor, då den information som behövs för att bestämma priset är direkt tillgänglig i slutet av månaden.

Tidigare artikel: