Vårt kreditbetyg är AAA

Vårt nya kreditbetyg är bästa möjliga AAA.