TIO ÅR AV SKANNING

Inray grundades år 2009 för att utveckla måttsystem baserade på röntgenteknologi för att öka effektiviteten hos sågar och vid energiproduktion. Huvudkontoret är beläget i S:t Michel och dotterbolaget Inray Technologies SL är baserat i Malaga.

Vi utvecklar och testar våra system i samarbete med våra kunder. Under årens lopp har vi levererat kompletta system till ledande aktörer inom sina branscher, som UPM Kymmene Oyj, Fortum Oyj, Turun Seudun Energiantuotanto Oy och Etelä-Savon Energia Oy kraftverk.