EFFEKTIVARE ENERGIPRODUKTION

FUELCONTROL®- systemet mäter kontinuerligt kvaliteten på fasta bränslen, såsom fuktighet och halter av främmande föremål med hjälp av röntgenteknologi. Systemet ersätter de metoder som baseras på provtagningar och erbjuder ett nytt sätt att effektivera energiproduktionen.

UTMANINGAR

 • Fuktvariationer i bränslet försvårar anläggningens drift och en pålitlig prissättning av bränslet.
 • Bränslekontamineringar, såsom stenar och metaller, orsakar fel i bränslehanteringssystemens utrustning.
 • Dyra investeringar i system för provtagning av bränsle som kräver mycket manuellt arbete och innebär höga underhållskostnader.

LÖSNINGAR

 • Realtida och helautomatiserad mätning av bränslekvaliteten vid mottagning av last, vilken möjliggör lastspecifik prissättning, avlägsnande av kontaminering och omedelbar återkoppling till bränsleleverantörer gällande kvalitet.
 • Mätning i realtid av bränsleblandning före dagssilo, för processkontroll och problemhantering.

VIKTIGASTE EGENSKAPER

 • Lämpar sig för alla typer av fast biobränsle
 • Totalmätning (inte baserad på provtagning), mäter alltså allt bränsle på transportören
 • Fuktmätning, identifiering av främmande ämnen och mätning av energi-innehåll i realtid
 • Identifiering av bränsletyp
 • Investeringskostnaderna för ett röntgenmätningssystem är upp till 80 % förmånligare än ett automatiskt provtagningssystem.
 • Lämpar sig för myndighetsmätningar (utsläppstillstånd, stöd för förnybar energi)
 • Kan kopplas till alla moderna produktionskontroll- och automatiseringssystem
 • Säker elektrisk strålningskälla och omfattande säkerhetsarrangemang