AUTOMATISK KVALITETSKONTROLL AV TRÄFLIS OCH MASSIVTRÄ

Inray erbjuder sågverk och massafabriker röntgenavläsare som mäter råmaterialets kvalitet i processens olika skeden. Mätningssystemen kan anpassas efter kundens behov och enligt mätningsobjekt. Inray röntgenskannrar är kompakta anläggningar och kan kompletteras med ytterligare mätningar, såsom volymflödesmätning eller maskinsynssystem.

UTMANINGAR

 • Stockarnas kvalitetsvariationer
 • Kontamineringarna i massaveden
 • Kontamineringarna i träfliset

LÖSNINGAR

 • Vid sågverken analyseras kvaliteten på stockens kärna i realtid med hjälp av en röntgenskanner. Stockröntgen lämpar sig för sortering av tall och gran, och ger användaren mervärde, eftersom råvaran kan ledas till lämpligaste användningsändamål i enlighet med efterfrågan.
 • Vid mätningen av massaveden analyserar röntgenskannrarna flödet av trä genom transportören, lagrar mätningsdata i en databas, och varnar vid stenar och metaller för att få dem avlägsnade före flishuggaren.
 • Vid mätningen av träflis identifierar röntgenskannern stenar och metaller i flisströmmen för avlägsnande före bearbetning. Systemet erbjuder också information om fukthalt och mängden träflis, som kan användas för att optimera processen.

VIKTIGASTE EGENSKAPER - STOCKRÖNTGEN

 • Mångsidig information om kvisttäthet
 • Identifiering av trädets del
 • Automatisk kvalitetsbedömning
 • Mätning av kärnved
 • Mätning av årsringens tjockhet
 • Mätning av stockdiameter utan bark
 • Främmande föremål
 • Information om kärnvirkets hållfasthet

VIKTIGASTE EGENSKAPER – TRÄFLIS OCH MASSAVED

 • Träflisens fukt- och kontamineringshalt i realtid, samt mätning av volymflöde.
 •  Automatisk upptäckt av stenar och metaller
 •  Totalmätning (inte baserad på provtagning), mäter alltså all flis på transportören
 •  Kan kopplas till alla moderna produktionskontroll- och automatiseringssystem
 •  Säker elektrisk strålningskälla och omfattande säkerhetsarrangemang

 

REFERENSER

 • Stora Enso Oyj, Finland
 • Stora Enso Oyj, Lettland

 

MER INFORMATION