Uteslut skadliga främmande föremål ur processen på ett kontrollerat sätt

Inrays röntgenteknologi används för fuktighetsbestämning av biobränslen i realtid, men även för att upptäcka främmande föremål. I moderna värme / kraftverk är funktionen för uteslutning av främmande föremål redan automatiserad. På bilden till vänster är ett stycke aluminium som väger drygt ett kilo och till höger ett stycke platt järn som väger ett par kilo. Båda identifierades med röntgen och togs bort från processen innan de hann orsaka problem.

(mer…)