UUSINTA RÖNTGENTEKNOLOGIAA

Mittausteknologiamme perustuu röntgenskannaukseen, jossa säteily tuotetaan sähköisellä säteilylähteellä. Mittauksessa säteily suunnataan mitattavaan materiaaliin, kuten hake tai tukit, ja läpäisevää säteilyä mitataan suuren erottelukyvyn omaavalla anturilla. Anturilta saatavasta mittausdatasta muodostetaan röntgenkuvia, joista analysoidaan reaaliajassa materiaalista riippuen kosteus- ja vierasainepitoisuuksia, sekä tunnistetaan vieraskappaleita, joiden tiheys on suurempi kuin materiaalin, esimerkiksi metallit ja kivet.

Röntgenmittaus on niin sanottu totaalimittaus eli se mittaa kaiken kuljettimella liikkuvan materiaalin – ei vain pintaa tai näytettä, kuten kilpailevat menetelmät. Röntgenmittauksella tunnistetaan vierasaineet ja reaaliaikainen mittausdata mahdollistaa käytön prosessien ohjauksessa.

Vuosien varrella mittausjärjestelmillämme on skannattu miljoonia kuutioita eri materiaaleja, tehty kymmeniätuhansia vertailuanalyysejä ja kehitetty ohjelmistoja, jotta asiakkaillemme on saatu kehitettyä parhaat mahdolliset ratkaisut.

Suurin tuotekehityspanostuksemme on ollut biovoimalaitosten tuotannon tehostamiseen tarkoitetun optimointijärjestelmän kehittäminen ja demonstrointi vuosina 2016-2018 (OPTIFUEL). Euroopan komissio rahoitti projektia noin 1,2 miljoonalla eurolla. Projekti toteutettiin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.