Euroopan komission rahoittama OPTIFUEL-hanke on saatu päätökseen

Kiinteiden biopolttoaineiden laatu vaihtelee huomattavasti riippuen polttoaineen tyypistä, alkuperästä ja siitä, miten sitä on käsitelty ja varastoitu. Laatuvaihtelut aiheuttavat lisäkustannuksia voimalaitoksille ja lisäävät päästöjä koko tuotantoketjussa. Tuotannon tehokkuutta voidaan parantaa luotettavilla reaaliaikaisilla tiedoilla biopolttoaineiden laadusta, erityisesti kosteus- ja vieraiden aineiden pitoisuudesta. Inrayn järjestelmää demonstroitiin kahdessa voimalaitoksessa Euroopan komission rahoittamassa OPTIFUEL-hankkeessa 2016-2018. Demonstraatiot osoittivat, että OPTIFUEL-ratkaisulla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia bioenergian tuotantoon.

Projekti eteni hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Järjestelmään kehitettiin uusia ominaisuuksia ja teknologiaa verifioitiin standardien ja vaatimusten täyttämiseksi. Verifiointiprosessi sisälsi kattavat kenttätestit demonstraatiovoimalaitoksella. Järjestelmän hyötyjä tutkittiin myös koko arvoketjulle.

Projektin aikana tavattiin yli sata potentiaalista asiakasta ja yhteistyökumppania Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa. OPTIFUEL oli myös laajalti esillä kansainvälillä messuilla ja alan tapahtumissa. Protacon Group tuli Inrayn yhteisomistajaksi toukokuussa 2018, jonka myötä Inray sai lisää resursseja liiketoiminnan laajentamiseen uusille kansainvälisille markkinoille.

Demonstroinnit osoittivat, että polttoaineen laadun reaaliaikainen seuranta prosessin yhdessä tai useammassa vaiheessa mahdollistaa tehokkaamman energiatuotannon.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664