Inray toimittaa polttoaineen laadunmittausjärjestelmän Tornion Voimalle

Inray toimittaa reaaliaikaisen polttoaineen laadunmittausjärjestelmän Tornion Voiman CHP-laitokselle, jossa tuotetaan energiatehokasta yhteistuotantosähköä sekä lämpöenergiaa Outokumpu Tornio Worksin terästehtaalle ja Tornion alueen kaukolämpöverkkoon.

Inrayn järjestelmä automatisoi biopolttoaineiden laadun määritysprosessin ja korvaa perinteisen näytteenottoon perustuvan menetelmän. Järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2018.