Inray toimittaa polttoaineen laadunmittausjärjestelmän Vantaan Energialle

Inray toimittaa reaaliaikaisen polttoaineen laadunmittausjärjestelmän Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitokselle, jossa vanha kattila muutetaan biopolttoaineilla toimivaksi. Uudessa biovoimalassa käytetään polttoaineena pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloa. Inrayn toimittaman järjestelmä automatisoi laitoksen polttoaineen laadun määrityksen. Järjestelmä otetaan käyttöön talvella 2018-2019.