Kuormakohtainen laadunmittaus Kaipolan voimalaitoksella

Inray Fuel on polttoaineen laadunmittausjärjestelmä, joka mittaa reaaliajassa kiinteiden polttoaineiden laatua, kuten kosteus- ja vierasainepitoisuuksia. Järjestelmä mahdollistaa luotettavan kuormakohtaisten hinnoittelun sekä online mittaustiedon hyödyntämisen prosessien optimoinnissa.

Yhteistyö UPM-Kymmene Oyj:n kanssa alkoi lokakuussa 2013 jolloin Inray Fuel järjestelmä asennettiin Kaipolan voimalaitoksen polttoaineiden vastaanottoon noin puolen vuoden testijaksolle. Jakson aikana suoritettiin vertailumittauksia muihin menetelmiin sekä kehitettiin järjestelmää erityisesti haastavimmille biopolttoaineille. Mittausjakso oli onnistunut ja osoitti online –mittauksen hyödyt nykykäytäntöön verrattuna.

Joulukuussa 2014 Inray Fuel järjestelmä asennettiin uudelleen UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan voimalaitokselle. Samalla Inray Fuel integroitiin laitoksen IT järjestelmiin ja toimintoja automatisoitiin. Tällä hetkellä jokaisen murskausasemalle saapuvan metsäpolttoainekuorman laatu mitataan. Saapuessaan vastaanottoasemalle kuljettaja käynnistää mittauksen ja lopettaessaan kuorman purun hän saa välittömästi tiedon kuormansa energiasisällöstä sekä kosteus- ja vierasainepitoisuudesta. Aiemmin kuormakohtaista laatutietoa ei ole ollut saatavissa.

Tietyillä polttoainejakeilla kuorman sisäinen kosteus on vaihdellut 20-80 p-% välillä. Näin suuret kosteusvaihtelut asettavat merkittäviä haasteita näytteenottoon perustuvien menetelmille luotettavuudelle. Vierasainepitoisuudet ovat olleet ajoittain korkeita erityisesti kantomurskeilla. Tällä hetkellä vierasaineiden määrityksiä ei tehdä systemaattisesti, koska käytössä ei ole ollut luotettavaa menetelmää.

Inray Fuel mittaa muista menetelmistä poiketen kaiken kuljettimella olevan polttoaineen ja laskee kuormakohtaisen energiasisällön, jossa on huomioitu myös vierasainepitoisuus. Kuormakohtainen luotettava laatutieto mahdollistaa koko tuotantoketjulle merkittäviä säästöjä prosessien optimoinnin kautta.