Metsäenergian todellisen energiasisällön mittauksella merkittäviä säästöjä

Inray ja UPM ovat testanneet biopolttoaineen laadunmittausta röntgenteknologialla ja demonstraatioissa on havaittu, että radikaali parannus polttoaineen hankintaketjussa on mahdollista. Uusi mittausmetelmä tarjoaa reaaliaikaista laatutietoa jokaisesta kuormasta mikä mahdollistaa nopean ja tarkan palautteen toimittajalle. Uudet mittausmenetelmät sekä hankintaketjun parantaminen yhdessä urakoitsijoiden kanssa tuottaa jopa 30 prosenttia nykyistä enemmän energiaa.

Epäpuhtauksien ja metsäenergian todellisen energiasisällön mittaamiseksi UPM:n Kaipolan voimalaitoksella on testattu Inrayn röntgenteknologiaan perustuvaa jatkuvatoimista metsäenergian mittausta. Menetelmän ansioista jokainen vastaanotettu metsäenergiakuorma voidaan analysoida kokonaisuudessaan vastaanottohetkellä ja laatupalaute saadaan kattavasti ja viiveettä kaikkien osapuolien käyttöön.

Lisätietoa: