Järjestelmiemme huoltoa ja ylläpitoa

Inray ei ainoastaan tarjoa mittausjärjestelmiä vaan myös ylläpito- ja huoltopalveluita järjestelmien koko elinkaaren ajalle. Huolto- ja ylläpitopaketin avulla varmistetaan järjestelmien suorituskyky, jotta mittaustulokset pysyvät mahdollisimman paikkaansapitävinä.  Tässä artikkelissa päästään mukaan Inrayn työntekijöiden työpäivään mukaan, kun he lähtevät voimalaitokselle tekemään kuukausittaista huoltokäyntiä. 

Asiakkaidemme voimalaitokset sijaitsevat ympäri Suomea ja yleensä työpäivään kuuluu ensin pari tuntia kohteeseen ajamista. Autoon on pakattu työläppäri, työvaatteet, työkalupakki, valjaat, varaosat ja muuta huoltokäynnillä mahdollisesti tarvittavia tarvikkeita. Työvaatteet vaihdetaan päälle ja samalla huolehditaan, että mukana ovat muut suojavarustuksen kulmakivet: turvajalkineet, turvakypärä, suojalasit, hanskat ja henkilökortti. Inray noudattaa aina laitoksen määräämiä voimassa olevia turvallisuuskäytäntöjä myös pukeutumisen suhteen. Työmatka voi alkaa, kun kaikki tarpeellinen on pakattu autoon ja take away -kahvi on haettu mukaan.

 

Voimalaitoksella suunnataan heti ensimmäiseksi hakemaan työlupa. Huolto- ja ylläpitotöiden tekeminen voidaan aloittaa, kun työlupa on plakkarissa. Huoltopäivä sovitaan hyvissä ajoin etukäteen voimalaitoksen kanssa, koska tällä varmistetaan sopivan huoltotauon saaminen polttoainetoimitusten väliin. Röntgenlaitteiston detektorin testaamista ja kalibrointia varten kuljettimen pitää olla tyhjä, mutta tähän ei tarvita kuin puolen tunnin aikaikkuna, koska osaavat työntekijämme saavat homman hoidetuksi alta aika aikayksikön. 

Röntgenlaitteiston käynnistyksenesto pitää aina varmistaa ennen valvonta-alueelle menoa. Huolto alkaa sillä, että tarkastetaan laitteiston kunto: se on kauttaaltaan ehjä ja puhdas sekä kaikki osaset oikeassa paikassa ja asennossa. Laitteistoa puhdistetaan tarvittaessa, jotta lika ei pääse vaikuttamaan sen toimintaan. Röntgendetektorin toiminta tarkastetaan skannaamalla testikappaleet. 

 

Säteilyarvoja mitataan aina röntgenlaitteiston sijainnista riippuen turvaporttien ulkopuolelta ja muualta mittauspöytäkirjaan merkityistä paikoista. Säteilymittaukset suoritetaan, kun kuljettimella on polttoainetta, sillä  säteily heijastuu polttoainepatjasta huomattavasti enemmän kuin tyhjältä kuljettimelta. Mittauksista tehdään aina sähköinen pöytäkirja, josta ilmenee mittauspaikat sekä näiden paikkojen mittausarvot, päivämäärä, olosuhteet ja ajoarvot.  Pöytäkirja tallentuu Inrayn käyttöliittymään mistä se on nopeasti löydettävissä tarvittaessa.

Turvajärjestelmän tarkastaminen pitää sisällään hätä-seis-painikkeiden, turvaporttien ja varoitusvalojen testaamisen. Tarkastamisella varmistetaan, että varoitusvalot ovat ehjät ja toimivat, hätä-seis-painikkeet ja turvaportit ovat toimintakuntoiset sekä varoituskyltit ovat nähtävissä ja ehjät. Lopuksi huoltotoimenpiteistä ja tarkastuksista täytetään aina pöytäkirja, josta ilmenee mitä on tehty ja tarkastettu. Huoltotoimenpiteiden jälkeen varmistetaan, että valvonta-alueelle ei ole jäänyt ketään ja se on asianmukaisesti suljettu.

 

Kaikkien tarkastusten ja mittausten lisäksi mittausjärjestelmän toimintaa seurataan säännöllisesti otettavilla vertailunäytteillä. Vertailunäytteitä otetaan etukäteissuunnitelman mukaan eri polttoainejakeista ja eri toimittajien kuormista. Vertailunäytteet toimitetaan laboratorioon kosteuspitoisuuden määrittämistä varten. Näytteiden kosteuspitoisuudet suoritetaan SFS-EN 18134-2 standardimenetelmää soveltaen joko ulkopuolisessa tai laitoksen omassa laboratoriossa.  Vertailunäytteiden kosteustulokset tulevat muutamassa päivässä, minkä jälkeen ne talletetaan FUELCONTROL ® -käyttöliittymään. 

Kun kaikki työtehtävät ollaan saatu tehtyä, työlupa käydään palauttamassa voimalaitoksen valvomoon ja samalla on hyvä vaihtaa kuulumiset operaattorien kanssa. Sen jälkeen auton ajovalot voi suunnata takaisin kotiin päin.