Det tionde mätsystemet för kvalitetsmätning av bränsle startar i december

Inray levererar mätsystemet för kvalitetsmätning av bränsle, som är baserat på röntgenteknologi, till UPM:s Jokilaakso-fabrikers biokraftverk i Jämsänkoski. Anläggningen producerar el och värme för pappersfabrikens behov samt fjärrvärme till Jämsänkoskis fjärrvärmenät. Inrays system automatiserar processen för kvalitetsbestämning och ersätter den traditionella metoden som baserar sig på provtagning. Systemet tas i bruk under slutet av år 2017.

Mer information: mika.muinonen@inray.fi