DEN SENASTE RÖNTGENTEKNOLOGIN

Vår mätningsteknologi är baserad på röntgenskanning, där strålningen produceras av en elektrisk strålningskälla. Vid mätningen riktas strålningen mot materialet som mäts, såsom träflis eller stockar, och den genomträngande strålningen uppmäts med hjälp av en högupplöst sensor. Mätningsdata från sensorn används för att skapa röntgenbilder, med vilkas hjälp man, beroende på materialet, analyserar fukt- och kontaminationshalter i realtid och identifierar främmande ämnen med en högre densitet än hos materialet, såsom metaller och stenar.

 

Röntgenmätningen är en så kallad totalmätning, som mäter allt material som rör sig på transportören - inte endast ytan eller provet, såsom vid konkurrerande metoder. Röntgenmätningen identifierar främmande ämnen och mätningsdata i realtid och möjliggör användning under processkontrollen.

Under årens lopp har våra mätsystem skannat miljoner kubikmeter olika material, genomfört tiotusentals benchmarkinganalyser och utvecklat mjukvara för att hjälpa våra kunder att utveckla optimala lösningar.

Våra största FoU-insatser har varit utvecklingen och demonstrationen av ett optimeringssystem för effektiveringen av bioenergiproduktion under åren 2016-2018 (OPTIFUEL). Projektet finansierades av Europeiska kommissionen med en summa på cirka 1,2 miljoner euro. Projektet genomfördes i samarbete med våra kunder.