Energia 2018 in Tammerfors

Tack till alla som besökte vår monter och förhoppningsvis ses vi igen för nästa gång. Lotterivinnare var den här gången Pertti Vanhala från Oulun Energia. Han vann en handgjord kniv som hittades från en hög med träflis.