Inray levererar bränslekvalitetsmätningssystem till Tornion Voima

Inray levererar ett realtidsbränslekvalitetsmätningssystem till Tornion Voima CHP-anläggningen, som producerar energieffektiv kraftvärme och värme för Outokumpu Tornio Works stålverk och Tornio fjärrvärmenät.

Inray-systemet automatiserar biobränslekvalitetsanalysprocessen och ersätter den traditionella provtagningsmetoden. Systemet kommer att tas i bruk hösten 2018.