Inray Log mätning kampanj

Inray har åstad x-scanning mätning kampanj på Koskisen Oy Järvelä sågverk. Kampanjen var en del av VTT samordnade VARMA project är målet är att utveckla smarta och kunddriven ”Wood allocation centre – concepts” i Europe.