Lastspecifik kvalitetsmätning på Kaipolas kraftverk

Inray Fuel är ett kvalitetsmätningssystem för bränsle som i realtid mäter kvaliteten på fasta bränslen, till exempel deras fukthalt samt halt av främmande ämnen. Systemet möjliggör en pålitlig, lastspecifik prissättning, och mätinformationen kan online användas i optimeringen av olika processer.

Samarbetet med UPM-Kymmene Oyj inleddes i oktober 2013 då Inray Fuel-systemet för cirka en halvårig provperiod installerades i bränslemottagningen vid Kaipola kraftverk. Under perioden utförde man mätningar i jämförelse med andra metoder och utvecklade systemet speciellt för de mest krävande typerna av biobränsle. Mätningsperioden var lyckad och visade på nyttan av onlinemätning jämfört med nuvarande praxis.

I december 2014 installerades Inray Fuel systemet på nytt i UPM-Kymmene Oyj:s kraftverk i Kaipola. Samtidigt integrerades Inray Fuel i kraftverkets IT-system och många funktioner automatiserades. I nuläget mäts kvaliteten på varje last skogsbränsle som anländer till krosstationen. Vid ankomst till mottagningsstationen startar chauffören mätningen, och när han avslutar avlastningen får han utan dröjsmål information om energiinnehållet, fukthalten och halten av främmande ämnen i lasten. Tidigare har lastspecifik kvalitetsinformation inte funnits att tillgå.

För vissa bränslefraktioner har lastens inre fukthalt varierat mellan 20 och 80 p-%. Så pass stora variationer i fukthalt innebär att tillförlitligheten i stickprovsbaserade metoder är förenad med betydande utmaningar. Tidvis har halten av främmande ämnen varit hög, i synnerhet för stubbkross. För närvarande görs ingen systematisk bestämning av främmande ämnen, eftersom man inte haft tillgång till en tillförlitlig metod.

Till åtskillnad från andra metoder mäter Inray Fuel allt bränsle på transportören och beräknar det lastspecifika energiinnehållet samtidigt som halten av främmande ämnen beaktas. Tillförlitliga kvalitetsdata för varje separat lass innebär en möjlighet till optimerad produktionskedja och därmed till betydande inbesparingar.