Presentation av skogsenergins kontinuerliga mätning vid UPM-Kymmene Oyj Kaipola kraftverk

UPM-Kymmene Oyj arrangerade ett evenemang för bjudna gäster vid Kaipola kraftverk den 7.5.2015. På evenemanget hördes presentationer om UPM:s anskaffnings- leveranskedja, skogsenergins kvalitetsadministration och mätning i framtiden. Dagen inkluderade ett informationsbesök vars föremål var Inray Fuel bränsles kvalitetsmätningssystem, som hade införts i december 2014, och samtidigt hördes en kunds drifterfarenheter om hur mätningen har påverkat verksamheten av kraftverken i Jokilaakso. I evenemanget deltog 50 proffs av skogsenergibranschen från bl.a. energi- och skogsbolag.

Inray Fuel mäter varje skogsbränslelast som anländer till en krossningsstation. När en förare anländer till krossningsstationen startar man en mätning och när man slutar lossningen får man omedelbart vetskap om lastens energiinnehåll och halten av fuktighet och främmande ämnen. Med pålitlig lastvis kvalitetsvetskap nås betydande inbesparingar för hela produktionskedjan.